Teknikåttan 2024

 • Alla åttondeklassare i hela landet kan delta i Teknikåttan!
 • Tävlingen är kostnadsfri att anmäla sig till!
 • Det är bara lärare som kan anmäla en klass till tävlingen.
 • Det är bara elever i anmälda åttondeklasser som kan tävla.
 • Teknikåttans klassiska tävling genomförs under vårterminen och består av en kvaltävling, en regionfinal och en riksfinal.
 • Konstruktionsuppdraget är en separat tävling.

Anmälan

Anmälan görs på sidan ”Anmälan och inloggning för lärare” senast den 21 januari 2024. Länk till lärarinloggning.

När du anmäler din klass eller skola så skickas din anmälan automatiskt till lärosätet för din region. Under sidan ”Kontakt” hittar du uppgifter om  vilket lärosäte som din kommun tillhör samt kontaktuppgifter till detta. Länk till kontaktpersonlistan.

Kvaltävlingen

Kvaltävlingen genomförs 25 januari- 2 februari. Under kvaltävlingsperioden kan du själv välja när din klass ska tävla.

Kvaltävlingen genomförs online på den egna skolan och innebär att  ett antal flervalsfrågor presenteras i en inspirerande och informativ frågefilm. Eleverna matar in svaren individuellt på Teknikåttans hemsida. Räkna med att cirka 60 minuter behöver tas i anspråk.

Resultaten samt rätt svar på frågorna publiceras under februari månad och klasser som har gått vidare kontaktas av sitt regionala lärosäte. 

Klasser med de bästa resultaten går vidare till regiontävlingen. Inför kvaltävlingen kommer du som lärare får mer tävlingsinstruktioner och material från Teknikåttan.

Regler för kvaltävlingen

 • Tävlingsperiod: Ett antal bestämda dagar under januari och februari.
 • Tävlande: En tävlande klass kan ha olika många elever men det är hela klassen som ska tävla.
 • Varje tävlande klass ska genomföra tävlingen samtidigt och sammanhängande vid ett fritt valt tillfälle under tävlingsperioden.
 • Tävlingen ska genomföras med en ansvarig lärare.
 • Tid: Eleverna har max 60 minuter på sig att svara på frågorna.
 • Hjälpmedel: Penna, kladdpapper och linjal.
 • Varje elev i klassen ska svara individuellt på tävlingsfrågorna. Det är inte tillåtet med diskussion och samarbeten.
 • Det är inte tillåtet att söka svar på nätet.
 • När klassen tävlar på webben sparas och lagras svaren digitalt när eleven är klar. Du som lärare behöver inte göra något mer.

Regionfinal 18 april 2024

Kvaltävlingens bästa klasser i regionen möts i regionfinal vid ett universitet/högskola. Indelade i grupper löser hela klassen olika utmaningar och bidrar till klassens resultat. Teknikåttan bjuder på lunch och eventuellt resa. I regionfinalen är prispengarna:

 • 1:a pris 10 000 kr
 • 2:a pris 7 500 kr
 • 3:e pris 5 000 kr

1:a prisvinnarna från respektive region går vidare till riksfinalen.

Riksfinalen 23 maj 2024

Riksfinalen genomförs i samarbete med och på Tekniska museet i Stockholm. Indelade i grupper löser hela klassen olika utmaningar och bidrar till klassens resultat. Resa och boende för klasserna bekostas av Teknikåttan. I riksfinalen är prispengarna:

 • 1:a pris 20 000 kr
 • 2:a pris 15 000 kr
 • 3:e pris 10 000 kr