Kontakt

Teknikåttan är en samarbetsorganisation mellan de främsta tekniska lärosätena i Sverige. Varje lärosäte ansvarar för en region i landet. Om du har frågor om tävlingen och din anmälan ska du i första hand kontakta lärosätet för den region som du tillhör. Du hittar kontaktinformation för alla lärosäten nedan. Om du inte vet vilket lärosäte din skola tillhör så kan du skriva in skolans kommun så får du fram ditt lärosäte.

För övriga och allmänna om frågor om tävlingen kan du också kontakta oss på: info@teknikattan.se

Blekinge Tekniska Högskola

Kontaktperson Mikael Åsman
Epost bth@teknikattan.se

Telefon

0455-38 57 20

Chalmers

Kontaktperson Catrine Henriksson
Epost cth@teknikattan.se

Telefon

031 - 7722023

Högskolan Dalarna

Kontaktperson Röde Nyström
Epost hda@teknikattan.se

Telefon

070-678 87 53

Karlstads universitet

Kontaktperson Susanne Walan
Epost kau@teknikattan.se

Telefon

054- 700 12 61

Kungliga Tekniska högskolan

Kontaktperson Helena Edin
Epost kth@teknikattan.se

Telefon

08-790 98 13

Linköpings universitet

Kontaktperson Hanna Ekelund Strand
Epost liu@teknikattan.se

Telefon

013-28 21 29

Lunds Tekniska Högskola

Kontaktperson Hanna Nilvall
Epost lth@teknikattan.se

Telefon

046-222 33 08

Umeå universitet

Kontaktperson Anna-Lena Lindskog
Epost umu@teknikattan.se

Telefon

090-786 58 78

Uppsala universitet

Kontaktperson Pär Gudfastsson
Epost uu@teknikattan.se

Telefon

018 - 471 19 60

Örebro universitet

Kontaktperson Ingela Fransson
Epost oru@teknikattan.se

Telefon

019-30 33 90