Om Teknikåttan

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Syftet är att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap i samhället men framförallt bland barn i åk 8, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende.

Bakgrund och historik

Teknikåttan startade 1993 vid Linköpings tekniska högskola. Sedan dess har intresset för att delta ökat från år till år. I dag är Teknikåttan rikstäckande och indelad i elva regioner, där en högskola eller ett universitet i varje region ansvarar för tävlingarna och för kontakterna med landets åttondeklassare och deras lärare. Från och med år 2000 har landets alla åttondeklassare kunnat delta i kvaltävlingen.

Mål och mening

Teknikåttans syfte är att öka intresset för teknik och naturvetenskap i samhället samt visa att teknik och naturvetenskap finns i vår omgivning i många olika sammanhang och kan vara väldigt roligt samtidigt som det är viktigt.

Vi vill visa att det finns alternativa vägar till kunskap. Genom att relatera till vardagsnära teknik och genom att anlägga nya perspektiv på naturvetenskapliga fenomen lockas eleverna att ge kloka svar på kluriga problem. Därigenom stärks också elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft.