Frågor och svar- Konstruktionsuppdraget 2024

Har du en fråga om Konstruktionsuppdraget 2024?

Mejla den då till oss på konstruktion@teknikattan.se Inkomna frågor publiceras på denna sida.

Fråga: Får man in filmen först visa hela kedjereaktionen och sedan några detaljer med förklaringar?

Svar: Det går bra att göra så men hela filmen får vara max 3 minuter lång.

Fråga: Vi vet inte hur vi ska börja.
1-Vilka material behöver vi använda?
2- Ska våra elever hämta saker hemifrån eller hitta på skolan?
3-Ska de arbeta självständigt eller arbeta i gruppvis och sedan kombinera sina kedjereaktioner med varandra? Läs svaret

Svar: Det finns många sätt att jobba med konstruktionsuppdraget och det går att tänka sig olika upplägg. Ett tips för att komma i gång kan vara att hämta inspiration från filmer på till exempel Youtube. En sökning på ”chain reaction ideas” eller liknande kan ge en hel del tips och idéer för att komma i gång och även tips på vilka material som kan tänkas fungera att använda.

  1. Det är fritt att använda vilka material som helst. Det enda material som måste finnas med är en korv och ett bröd eftersom kedjereaktionen ska sluta med att en korv läggs i ett bröd. Vi ser gärna att återvunna material används.
  2. Kanske går det att hitta material på skolan, om eleverna vill ta med hemifrån går det så klart också bra.
  3. Det går att göra upplägget i klassen på många olika sätt. Till exempel kan klassen delas in i mindre grupper där varje grupp bygger en mindre kedjereaktion som sedan kopplas ihop till en stor. Ett annat sätt att jobba kan vara att olika grupper i klassen jobbar med olika aspekter av konstruktionen (samla material, design, hitta idéer som gör maskinen mer spektakulär, hitta tekniska lösningar som fungerar bra i en kedjereaktion, filma snyggt, etc)
Fråga: Får eleverna använda sig av ett radiostyrt fordon (som styrs av en människa) i sin kedjereaktion? Läs svaret…

Svar: Det är ett gränsfall, i så fall borde den som styr fordonet på något sätt ingå i kedjereaktionen. Tänk på att det finns en risk att de klasser som bedömer ert bidrag inte anser att det är en kedjereaktion som är komplicerad, underhållande, spektakulär och tilltalande om det är svårt att förstå hur det radiostyrda fordonet ingår i en större kedjereaktion.

Fråga: Är det tillåtet att använda programmering (arduino) och elmotorer i kedjereaktionen? Läs svaret…

Svar: Det är inte förbjudet att använda motorer eller programmerbar utrustning, så det kan fungera om det tydligt framgår att de ingår i en större kedjereaktion. Men tänk på att det är andra klasser som kommer att bedöma enligt vad de anser vara en komplicerad och tilltalande kedjereaktion. Det finns en risk att de inte sätter så höga poäng om det blir alltför mycket motoriserade inslag i förhållande till mekaniska energiomvandlingar i kedjereaktionen.

Fråga: Hej, vi har en fråga om hur noga det är med tiden, det står att filmen får vara max 3 min och att reaktionen ska vara i 1-2 min. Gör det något om reaktionen blir upp mot 3 min?  Tror inte reaktionen blir längre men eleverna är oroliga om deras kedjereaktion kommer bli ogiltig om den tar 3 min eller lite mer. Läs svaret…

Svar: Eftersom vi har specificerat tiderna i konstruktionsuppdraget så är det de som gäller. Det är andra tävlande klasser som är med och bedömer och de kommer att titta på om korven hamnar i brödet inom ramen av 2 min. när de poängsätter de olika kedjereaktionerna.

Fråga: Mina elever och jag undrar hur mycket redigering som får finnas i filmen? Vi är med på att vi inte får klippa, men kan vi lägga till musik?
Kanske någon text som kan förklara vad som händer? Kan vi filma någon del i slow motion så att det går lättare att se vad som händer? Läs svaret…

Svar: Filmen skall vara maximalt vara två minuter lång och konstruktionen skall filmas i en enda tagning utan klipp. Att det ligger någon förklarande text eller musik motsäger inte det. Sekvenser i slowmotion gör att det inte går att bedöma hur lång tid förloppet tar, så filmningen behöver ske i rätt hastighet genom hela förloppet.

Fråga: Vi läste att inga identifierbara personer får vara med i reaktionen. Jag fick frågan om det då är okej om eleven i fråga bär mask. Läs svaret…

Svar: Det går bra om en elev bär mask så att ansiktet inte går att känna igen. I fjol var det en hel klass med på en film som höll A4-papper framför sina ansikten.

Fråga: Får man använda bränsle? Läs svaret…

Svar: Ja, det är helt okej att inom kedjereaktionen starta t ex en bensindriven motor som sedan sätter igång nästa del i kedjereaktionen. Det går också bra att använda bränsle för att tända eld på något, t ex för att bränna av en tråd eller liknande. Men själva tändningen borde på något sätt ingå i kedjereaktionen. Dessutom måste hanterandet av eld alltid ske på ett säkert sätt.

Fråga: Vår klass undrar om man får ha med ett el piano i konstruktionen. som bara ska spela några toner? Läs svaret…

Svar: Ja, det går jättebra. Man kan ha i stort sett vad som helst med i konstruktionen. Det enda som är viktigt är att alla delar ska vara med som en del i kedjereaktionen och inte behöver något nytt ingripande utifrån.