Kontakt

Teknikåttan är en samarbetsorganisation mellan tretton lärosäten i Sverige. Varje lärosäte ansvarar för en del av landet, en region. Om du har frågor om tävlingen och din anmälan ska du i första hand kontakta lärosätet för den region som du tillhör. Du hittar kontaktinformation för alla lärosäten nedan. Om du inte vet vilket lärosäte din skola tillhör så kan du skriva in skolans kommun så får du fram ditt lärosäte.

För övriga och allmänna om frågor om tävlingen kan du också kontakta oss på: info@teknikattan.se

För generella frågor om Teknikåttan-konceptet, kontakta Sami Vihriälä, som är nationell projektledare för Teknikåttan.

Blekinge Tekniska Högskola

Kontaktperson Mikael Åsman
Epost mikael.asman@bth.se

Telefon

0455-38 57 20

Chalmers

Kontaktperson Dorotea Blank
Epost dorotea.blank@chalmers.se

Telefon

0767-92 95 55

Högskolan Dalarna

Kontaktperson Röde Nyström
Epost rns@du.se

Telefon

070-678 87 53

Högskolan Väst

Kontaktperson Edisa Sadzak
Epost edisa.sadzak@hv.se

Telefon

0520-22 33 22

Karlstads universitet

Kontaktperson Inger Bran
Epost teknikattan@kau.se

Telefon

054-700 19 70

Kungliga Tekniska högskolan

Kontaktperson Helena Edin
Epost teknikattan@vetenskapenshus.se

Telefon

08-790 98 13

Linköpings universitet

Kontaktperson Mikaela Holmbäck
Epost mikaela.holmback@liu.se

Telefon

013-28 29 29

Linnéuniversitetet

Kontaktperson Ulrika Berg
Epost ulrika.berg@lnu.se

Telefon

0470-70 80 06

Lunds Tekniska Högskola

Kontaktperson Hanna Nilvall
Epost hanna.nilvall@kansli.lth.se

Telefon

046-222 33 08

Mälardalens högskola

Kontaktperson Jenny Söderström
Epost teknik8an@mdh.se

Telefon

021-10 15 63

Umeå universitet

Kontaktperson Anna-Lena Lindskog
Epost anna-lena.lindskog@umu.se

Telefon

090-786 58 79

Uppsala universitet

Kontaktperson Karin Thellenberg
Epost karin.thellenberg@uadm.uu.se

Telefon

018-471 49 47

Örebro universitet

Kontaktperson Mia Lindström
Epost mia.lindstrom@oru.se

Telefon

019-30 38 92