Kontakt

Teknikåttan är en samarbetsorganisation mellan elva lärosäten i Sverige. Varje lärosäte ansvarar för en del av landet, en region. Om du har frågor om tävlingen och din anmälan ska du i första hand kontakta lärosätet för den region som du tillhör. Du hittar kontaktinformation för alla lärosäten nedan. Om du inte vet vilket lärosäte din skola tillhör så kan du skriva in skolans kommun så får du fram ditt lärosäte.

För övriga och allmänna om frågor om tävlingen kan du också kontakta oss på: info@teknikattan.se

För generella frågor om Teknikåttan-konceptet, kontakta Sami Vihriälä, som är nationell projektledare för Teknikåttan.

Chalmers

Kontaktperson Dorotea Blank
Epost dorotea.blank@chalmers.se

Telefon

0767-929555

Högskolan Dalarna

Kontaktperson Röde Nyström
Epost rns@du.se

Telefon

070-678 87 53

Högskolan Väst

Kontaktperson Edisa Sadzak
Epost edisa.sadzak@hv.se

Telefon

0520-22 33 22

Karlstads universitet

Kontaktperson Inger Bran
Epost teknikattan@kau.se

Telefon

054-700 19 70

Kungliga Tekniska högskolan

Kontaktperson Helena Edin
Epost teknikattan@vetenskapenshus.se

Telefon

08-790 98 13

Linköpings universitet

Kontaktperson Åsa Kärrman
Epost asa.karrman@liu.se

Telefon

013-28 57 60

Linnéuniversitetet

Kontaktperson Ulrika Berg
Epost ulrika.berg@lnu.se

Telefon

0470-70 80 06

Lunds Tekniska Högskola

Kontaktperson Hanna Nilvall
Epost hanna.nilvall@kansli.lth.se

Telefon

046-222 33 08

Mälardalens högskola

Kontaktperson Fredrik Nordman och Jenny Söderström
Epost tenik8an@mdh.se

Telefon

021-10 15 63/73 25

Umeå universitet

Kontaktperson Teresa Bergner
Epost teresa.bergner@umu.se

Telefon

090-786 80 47

Uppsala universitet

Kontaktperson Pia Lansåker
Epost pia.lansaker@uadm.uu.se

Telefon

070-425 03 78