Webbinarium för tekniklärare på högstadiet

Utveckla din teknikundervisning och inspireras av AI. Den 7 november bjuder Teknikåttan och NTA Skolutveckling till ett inspirerande webbinarium för lärare som undervisar i teknik på högstadiet.

På webbinariet får du träffa docent och forskare Martin Boldt från institutionen för datavetenskap, på Blekinge tekniska högskola. Han ger en inspirationsföreläsning om AI.

Du kommer också att få veta mer om NTA Skolutvecklings smartare-teman, Smartare produkter och Den smartare staden, samt prova på-uppdrag i teknik för högstadiet.

Teknikåttan kommer att presentera Konstruktionsuppdraget 2024, en tävling för årskurs 8 där hela klassen utmanas i kreativitet och innovationsförmåga.

Datum: 7 november
Tid: 15.30 -17.00
Plats: Digitalt via Zoom
För vem: Teknik- och NO- lärare på högstadiet
Anmälan: Anmäl dig senast 3 november


Mer om programpunkterna

Risker och möjligheter med AI

Martin Boldt, docent i datavetenskap på Blekinge tekniska högskola, berättar om hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i olika delar av samhället. Tekniken har redan idag stor betydelse för många tjänster vi använder dagligen och kommer i stora delar att prägla vår framtid. En kombination av mänsklig intelligens och AI besegrar ren AI – än så länge. Det är vi som bestämmer hur datorn ska lära sig, men inte vad resultatet blir. Det ser väldigt lovande ut för de som väljer att studera till exempelvis civilingenjör i AI – men man måste gilla matematik och programmering.

Programmering med NTA:s smartare teman och prova på-uppdrag

NTA Skolutveckling presenterar föreningens teman Smartare produkter och Den smartare staden samt prova på-uppdragen Smartare fiske och Smartare ljudmätare. I arbetet med dessa får eleverna lösa tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit. På så vis får de möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och förståelse för hur digitalisering påverkar samhället. Prova på-uppdragen är kostnadsfria teknikuppdrag med programmeringsinnehåll för elever i årskurs 6 till 9. De är framtagna för att även de som inte är medlemmar i NTA Skolutveckling ska få möjlighet att pröva på NTA:s arbetssätt.

Teknikåttans tävling Konstruktionsuppdraget

Teknikåttan bjuder varje år in Sveriges alla åttondeklassare till att tävla i matematik, naturvetenskap och teknik. I tävlingen Konstruktionsuppdraget utmanas klassen i kreativitet och innovationsförmåga. Genom ett uppdrag ska klassen tillsammans konstruera en lösning på årets uppgift. I arbetet med uppdraget får eleverna arbeta självständigt, söka kunskap, använda sitt matematiska tänkande och omsätta idéer till handling. Konstruktionsuppdraget är kopplats till läroplanens mål i ämnet teknik.

Utöver Konstruktionsuppdraget finns också Teknikåttans frågetävling.