Teknikåttan 2016

60 minuter kvar

MÅNKRAFTutt1601

Solen är vår viktigaste energikälla men det går även att få energi från månen.

I vilket av följande kraftverk kommer energin från månens påverkan på jorden?

 

 

DÖDLIG GRUNDutt1614

Uran i berggrunden kan omvandlas till cancerframkallande radongas som kan tränga in i hus. Radon är radioaktivt och sönderfaller så att hälften av radonet har försvunnit inom fyra dagar.

Hur kan du skydda dig om du flyttar in i ett hus som står på uranhaltig berggrund?

 

YOUTUBERutt1615-youtuber-johan

Du har skapat en film på 600 MB och vill ladda upp den på YouTube-kanal. Uppladdningshastigheten är 8 Mbit/s, vilket motsvarar 1 MB/s.

Hur lång tid kommer uppladdningen ungefär att ta?

 

DRÖNAREutt1612

En vanlig modell av små radiostyrda flygande luftfarkoster, så kallade drönare, har fyra propellrar och kallas för quadcopter.

Vad är största fördelen med just fyra propellrar?

 

ÄGGRÖRAutt1613

När olja och vatten blandas behövs ett emulgeringsmedel för att blandningen ska bli jämn och stabil. Äggula används ofta som emulgeringsmedel.

I vilket av följande livsmedel används äggula som emulgeringsmedel?

 

MÅNEN TUR OCH RETURutt1611

Avståndet till månen kan bestämmas med hjälp av en laser på jorden och speglar placerade på månen. Vi skickar en lasersignal mot månen. Laserljuset rör sig med 300 000 km/s. Efter 2,6 sekunder kommer signalen tillbaka till jorden.

Vad är avståndet till månen?

 

SÖTA DROPPARutt1610

I Sverige utnyttjas kretsloppet av vatten för generering av energi i många vattenkraftverk. I kretsloppet avdunstar vatten från jordytan, formar moln i atmosfären och faller sedan ned igen som regn.

Men varför regnar det bara sötvatten och inte saltvatten?

 

BIOLOGISK MÅNGFALDutt1609

Idag tar man alltmer hänsyn i olika samhällsfunktioner för att bevara den biologiska mångfalden.

Vad menas med att bevara den biologiska mångfalden?

 

KUGGFRÅGAutt1608

I figuren snurrar kugghjulet längst till vänster ett varv medurs.

Hur snurrar kugghjulet längst till höger?

 

ÖKENRÄVENutt1607

Ökenräven har stora öron jämfört med de svenska rävarna rödräv och fjällräv som har väldigt små öron.

Vad är största fördelen med stora öron för en ökenräv?

 

BIOMASSAutt1606-biomassa

Ett träd växer och växer och ökar i vikt med 100 kg. Varifrån kommer det allra mesta av dessa 100 kg?

 

LJUDLÖSTutt1605

Hundvisselpipor används för att kalla på hundar men hörs inte för människor. Hur fungerar en sådan visselpipa?

 

SMARTA KLÄDERutt1604

När du tränar kan du välja träningskläder i olika funktionsmaterial.

Vilket av följande påståenden är sant när det gäller funktionsmaterial?

 

FÖRVILLANDE LIKHETutt1603

En del blomflugor och getingar kan vara väldigt lika varandra till utseendet. Vilket av följande påståenden stämmer bäst?

 

 

BLU-RAYutt1602-blu-ray

Blu-ray är ett format för digital lagring av stora mängder data på disk. Varför kallas denna typ av lagring för Blu-ray?

 

 

60 minuter kvar