Teknikåttan 2020

60 minuter kvar

Glassproduktion

På varma dagar är det gott med en uppfriskande glass. Vid glassproduktion är det viktigt att röra runt i glassen under tiden den fryser in.

Varför görs detta?

Ambulansen

Om du står vid sidan av vägen när en ambulans under utryckning kör förbi med tjutande sirener hör du att sirenens ton ändras just när ambulansen passerar.

Vad beror det på?

Lutande tornet i Pisa

I den italienska staden Pisa finns ett gammalt torn som är mycket känt därför att det lutar och inte står rakt upp.

Varför började tornet luta?

Operativsystem

Operativsystem är datorprogram som finns på nästan alla datorer och mobiltelefoner. Exempel på operativsystem är Windows, Linux, Android och iOS.

Vad är operativsystemets huvudsakliga uppgift?

Kranvatten

Destillerat vatten är neutralt, och har alltså pH 7. pH-värdet i kranvatten brukar vara något högre, pH 8 – 8,5.

Vad kan hända om pH-värdet i kranvattnet är lägre än neutralt?

Låst frys

Om du öppnar frysen och sen stänger den igen kan det ibland vara väldigt trögt att öppna den igen direkt.

Varför är det så?

Norr om polcirkeln

Norra polcirkeln går genom Sverige och passerar genom bland annat Jokkmokk.

Vad kan man uppleva i Sverige norr om denna polcirkel men inte längre söderut?

Daggmaskar

Daggmaskar används som agn vid metning men de är också en viktig del av ekosystemet.

Vad är inte sant när det gäller daggmaskar?

Rötslam

Lantbrukare gödslar sina grödor med mineraler som grödorna behöver. Vi får sedan i oss ämnena genom maten vi äter. Maten blir urin och avföring som hamnar i rötslammet hos kommunala reningsverk. Trots att rötslammet innehåller mycket mineraler återförs ganska lite till åkermarken.

Vad är riskerna med att använda rötslammet?

Fraktal

En fraktal kan skapas genom att ett litet antal instruktioner upprepas många gånger så att en alltmer komplex struktur bildas. Nedan finns ett exempel som startar med en liksidig triangel. I varje steg ersätts varje färgad triangel av tre trianglar med hälften så långa sidor. Figurerna nedan visar de två första stegen av processen.

 

Vilken figur motsvarar steg 3?

A)                                                                                       B)

             

C)                                                                                       D)

              

 

5G

  

Idag använder de flesta mobiltelefoner fjärde generationens mobilnät, 4G. Nu har man börjat bygga 5G-mobilnätet.

Vad har 5G-nätet för fördel jämfört med tidigare mobilnät?

Diabetes

Om man lider av diabetes typ 1 är mängden socker (glukos) i blodet förhöjt. Detta beror på att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med ett visst hormon.

Vilket är hormonet?

Kickboard

Nobelpriset i kemi gick år 2019 till utvecklingen av litiumjonbatteriet. Dessa batterier är uppladdningsbara och kan lagra energi för att driva till exempel en elmotor. Sparkcyklar och vanliga cyklar som drivs av en elmotor har blivit mycket populära. Miljöpåverkan av litiumjonbatterier har diskuterats.

Vad är den mest överhängande faran vid användning av uppladdningsbara litiumjonbatterier?

Såpbubblor

När du blåser såpbubblor formas bubblorna oftast som sfärer.

Varför är många mindre såpbubblor formade som sfärer och nästan aldrig exempelvis som avlånga korvar?

Ultraljud

Fladdermöss kan använda sig av ultraljud för att jaga och orientera sig i mörkret. Däremot kan inte människor höra ultraljud.

Vad är det för skillnad på ultraljud och ljud som vi människor kan höra?

60 minuter kvar