Frågor och svar om klassuppgifterna 2017

Båda klassuppgifterna för rikstävlingen bygger på samma grunder som motsvarande för regiontävlingen. Därför är frågorna nedan från regiontävlingen fortsatt aktuella. Vi fortsätter att löpande lägga upp de frågor och svar om rikstävlingens klassuppgifter som kommer in. De kan vara till hjälp för alla som arbetar med uppgifterna och förklara och svara på det som många undrar.

FÄRGAT MEDDELANDE – frågor och svar inför rikstävlingen

Fråga: I det färgade meddelandet, kan det hända att en pjäs som tidigare stått bland de vita pjäserna flyttats till de svarta pjäserna eller tvärtom? Till exempel om en vit bonde, som stått på A1, har flyttats till B8 bland de svarta pjäserna.
Svar: Nej, i uppgiften står: ”Sändarna får en bild på ett schackbräde där fyra pjäser har flyttats från sina normala startpositioner till någon av de rutor som är tomma vid ett vanligt schackpartis start.”

Fråga: Vi undrar om schackpjäserna kan ställas på en ”startplats” för en annan pjäs? Till exempel: ni flyttar en vit bonde och flyttar sedan ett svart torn platsen där bonden tidigare stod.
Svar: Nej, i uppgiften står: ”Sändarna får en bild på ett schackbräde där fyra pjäser har flyttats från sina normala startpositioner till någon av de rutor som är tomma vid ett vanligt schackpartis start.”

Fråga: Spelar det någon roll exakt vilken bonde (tex) som mottagarna tar och ställer ut eller måste det se exakt ut som bilden av schackbrädet som sändarna får? Alltså om det finns två hästar, måste man signalera på koden som sändarna skickar till mottagarna; exakt vilken av hästarna man ska ta eller spelar det ingen roll?
Svar: För att få maximal poäng på uppgiften behöver alla 32 pjäser stå på rätt rutor. Det spelar alltså roll vilken av hästarna som flyttas i ert exempel, flyttas fel häst kommer den orörda hästen vara felplacerad.

 

FÄRGAT MEDDELANDE – frågor och svar inför regiontävlingen

Fråga: Är det möjligt för de som svarar på frågor i tävlingen att vara mottagare?
Svar: Ja, de som svarar på övriga frågor i tävlingen kan vara mottagare.

Fråga: Måste de som svarar på frågorna i tävlingen kunna sända kodmeddelandet eller är det andra elever från klassen som kodar?
Svar: De som svarar på de andra frågorna i tävlingen kan inte göra kodningen. Eftersom det i vissa regioner kan vara så att frågetävlingen pågår samtidigt som kodningen sker måste det vara två elever som inte svarar på frågor som kodar. Mottagarna kan däremot vara vilka elever som helst från klassen eftersom inga andra frågor pågår samtidigt som avkodningen sker.

Fråga: Hej, först oklart vad som menas med ”plusplus” i era instruktioner. Sedan, efter sök på internet, vilken storlek på ”plusplus”-bitarna gäller för Klassuppgiften?
Svar: Plusplus (eller Plus Plus eller ++ ) är byggbitar av plast som liknar två plus som sitter ihop. Bitarna kan enkelt sättas samman till större byggen. De tillverkas av Plus Plus A/S som har hemsida http://plus-plus.dk. Plusplus finns tillgängliga i många affärer som säljer leksaker. Under tävlingstillfället kommer plusplus i storleken mini att användas. Plusplus-bitarna kommer att finnas i tävlingslokalen, så ni behöver alltså inte ha med eget plusplus till tävlingen.

Fråga: Vi undrar om de tävlande får ha med sig en lapp där deras kod är nedskriven? Eller måste de kunna koden utantill?
Svar: Ja, både sändare och mottagare får ha med sig papper med sina koder.

Fråga: Jag undrar om man måste måla upp koden på plusplus eller om man får skriva ut en bild på den?
Svar: Det är tillåtet att ha med sig koden utskriven på papper med skrivare.

Fråga: Får vi veta vilka 6 schackpjäser som kommer att användas eller kan det vara vilka som helst? T.ex. 4 bönder, 1 löpare och drottningen?
Svar: Ni får inte veta vilka pjäser det är i förväg, annat än att det är sex schackpjäser som är utplacerade på ett schackbräde.

Fråga: Vet mottagaren vilken bit i ”pusslet” som är den första biten och att den är rättvänd?
Svar: Nej, koden behöver konstrueras så att den kan läsas av utifrån hur byggena ser ut. Plusplusbyggena överförs genom att de läggs på en bricka som en funktionär bär över till mottagarna. Det är inte säkert att byggena ligger på samma sätt när brickan kommer fram.

Fråga: Den andra frågan rör plusplusbitarna. Har de två olika sidor (en sida där det står plus och andra sidan vanlig)?
Svar: Det plusplus som kommer att användas är den vanliga sorten i storlek mini som finns att köpa i många affärer. De bitar vi har sett har haft två ”plus”- markeringar på ena sidan. Varje region kommer att köpa in plusplus lokalt i den vanliga leksakshandeln. Vi kan inte garantera att alla plusplus tillverkas i identiska gjutformar som har exakt samma markeringar, så vi rekommenderar inte att ni bygger upp en kod som bygger på att det står ”plus” endast på ena sidan.

Fråga: Måste man från modellen tyda vilken av de sex uppgifter den symboliserar?
Svar: Eftersom uppgifterna är att med hjälp av sex kodmeddelanden placera ut sex pjäser på ett schackbräde spelar ordningen ingen roll.

Fråga: Ska vi skriva loggbok om båda uppgifterna? Alltså både Terrängfordon och Färgmeddelandet?
Svar: Loggboken bedöms bara efter innehållet som handlar om uppgiften Terrängfordon. Men det hindrar inte att ni också tar upp det ni gör i uppgiften Färgat meddelande om ni vill det.

Fråga: När det gäller kodningsuppgiften undrar vi om pjäsernas koordinater tydligt kommer att synas schackbrädet i bilden, t.ex. vit bonde på ruta B4?
Svar: Nej, ni kan inte utgå ifrån att linjerna och raderna på schackbrädet kommer att vara uppmärkta med bokstäver och siffror.

Fråga: Det står dessutom att ”Det är inte säkert att byggena inte ligger på samma sätt”, men innebär det att själva byggstrukturen kan komma att ändras? Kodningen sitter såklart i sekvensen, men även den tredimensionella strukturen kan ju ha en kodning. Om man ska ha kod i det tredimensionella är det ju viktigt att veta att inte bygget blir tillplattat på vägen mellan sändare och mottagare.
Svar: Formen och strukturen på byggena kommer att vara oförändrade när de kommer fram till mottagarna. Däremot kan det hända att de ligger på ett annat sätt på brickan som de transporteras på, så att de har flyttats runt på brickan, roterat eller hamnat upp och ned.

Fråga: Menar ni att det kan hända att koderna skakas runt på brickan och hamna upp och ner eller i annan ordning när brickan bärs över till mottagarna?
Svar: Ja.

Fråga: Är detta något man kommer försöka att undvika (genom att bära brickan försiktigt) eller kommer brickan medvetet skakas för att göra risken lika för alla lagen?
Svar: Utgå från att funktionärerna kommer att slumpmässigt flytta runt, rotera och vända på byggena på brickan. De kommer dock inte att ändra något på formen på de olika byggena.

Fråga: Kommer laget som tar emot brickan kunna se hur transportören lyfter upp brickan från sändarna så de kan vrida den så de ser den från samma håll som sändarna?
Svar: Nej.

Fråga: Kan schackpjäserna vara både vita och svarta?
Svar: Ja,  både svarta och vita pjäser kan förekomma. Färgen behöver vara rätt på de utplacerade pjäserna.

Fråga: Om inte schackbrädet är utmärkt med t.ex. Abcde och 1234 hur ska man då veta vilken sida man ska börja räkna från då ett schackbräde är likadant från motstående sidor?
Svar: Bilden sändarna får kommer inte att ha koordinater i form av bokstäver och siffror utskrivna längs kanterna på schackbrädet. Detta innebär att det finns två möjligheter att placera ut pjäserna på rätt platser. Ett schackbräde ser likadant ut om det roteras ett halvt varv om man inte tar hänsyn till koordinaterna. Pjäserna är korrekt placerade om det går att rotera mottagarnas schackbräde så att pjäserna står på samma rutor med samma färg som på sändarnas bild.

Fråga: Kommer sändarna och mottagarna ha samma ”sida” på brädet mot sig. T ex vit ruta i hörnet mot sig till höger och svart ruta i hörnet mot sig till vänster?
Svar: I uppgiften står det inget om hur schackbrädena är uppställda. Så de kan vara placerade hur som helst.

Fråga: Vi undrar om mottagare (och sändare) får ha penna och extra kladdpapper med sig förutom koden?
Svar: Nej, det är inte tillåtet. Både sändarna och mottagarna får ha med sig sin egenkonstruerade kod under genomförandet, men inga andra hjälpmedel.

Fråga: Det står i tävlingsbeskrivningen att ”sändarna får en bild på ett schackbräde med totalt sex schackpjäser utplacerade”. Men på er hemsida så har ni svarat på en fråga om koordinaterna kommer att vara synliga på bilden, t.ex om det går att se A,B,C… Vi tycker därför att de här instruktionerna är väldigt otydliga då vi tills nu har utgått från att koordinaterna skulle vara synliga på bilden, likt det är på ett schackbräde. Även vår lärare har utgått från att de är synliga. Kommer vi att kunna se bokstäverna och siffrorna? Och om det är så så skulle vi gärna vilja att ni förklarar det lite tydligare så att det är tydligt att vi inte kan se koordinaterna.
Svar: På bilden som sändarna får är koordinaterna inte utsatta med bokstäver och siffror. Bifogat finns en bild som visar hur sändarnas bild kommer att se ut fast med alla pjäser utsatta (vid tävlingstillfället kommer det vara sex pjäser utplacerade någonstans på bilden).

ApronusDiagram1491250851

Fråga: Kommer domarna att placera ut schackpjäserna efter koordinaterna eller bara sätta ut dem någonstans på brädet?
Svar: Domarna placerar inte ut pjäserna.  Sändarna (två elever från klassen) får se en bild på ett schackbräde med sex schackpjäser utplacerade. Mottagarna (två andra elever från klassen) skall placera ut pjäserna på sitt schackbräde så att det ser ut på samma sätt som på sändarnas bild.

Fråga: Sedan undrar vi slutligen vad meningen är med att ge oss en bild på ett schackbräde utan koordinater, varför är det utan och inte med? Vi vill nämligen gärna veta varför.
Svar: Anledningen är att många schackbräden inte har koordinater i form av siffror och bokstäver utmarkerade längs med kanterna. Vi valde att inte kräva att en viss typ av schackbräde behöver användas när koden utvecklas och vid tävlingstillfället. Det är inte så stor skillnad eftersom det inte finns något som hindrar att de tävlande själva räknar raderna och linjerna och kallar dem för 1-8 och a-h om de vill använda det systemet i sina koder.

Fråga: Hej, vi undrar om det är några speciella färger på plusplus bitarna och i så fall vilka?
Svar: Färgerna är gul, blå, röd och grön. Ni får extra poäng om inte plusplus i alla fyra färgerna hämtas ut vid tävlingen.

Fråga: Vi undrar om det kan finnas pjäser från mer än 1 schacksett, t.ex 2 vita kungar?
Svar: Ja det kan det. I uppgiften står det bara schackpjäser, inget om att de skall höra till samma schackuppsättning.

Fråga: Om vi hämtar ut fyra färger till koden men använder endast två färger. Får vi max poängen ändå?
Svar: Nej. Poängen delas ut efter hur många färger som hämtas ut.

Fråga: Kommer man ha en chans att se på en bit innan man väljer färger? Jag menar om man får se på en bit innan, alltså innan man väljer färger.
Svar: Nej.

Fråga: Får mottagarna röra plus plus bitarna som de har fått av sändarna? Och får mottagarna plocka isär plusplusbitarna?
Svar: Svaret är JA på båda frågorna.

Fråga: Angående uppgiften färgat meddelande, i det utskrivna häftet som vi har med oss, får vi ha bilder på plusplus bitar som är målade på? Alltså om vi har markerat vissa delar av plusplusbitarna och får ha med bilder på det.
Svar: Ni får ha era koder med er på papper, det är tillåtet med bilder och text. Men observera att ni inte får ha eget plusplus med er, det hämtas ut i de färger ni vill ha vid tävlingen: ”Innan uppgiften påbörjas delas plusplus ut i de färger som ni ber om att få (30 st av varje färg).”

Fråga: Också angående uppgiften färgat meddelande, i det häftet vi tar med oss, får vi ha text med i det häftet? Alltså förklarande text eller text som är tillskriven efter att häftet är utskrivet fast innan tävlingen börjar.  Och får vi ha text med i bilderna?
Svar: Ni får ha era koder med på papper, det är tillåtet med både bilder och text, utskrivet på skrivare eller handskrivet.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

TERRÄNGFORDON – frågor och svar inför rikstävlingen

Fråga: Vi undrar om vad det är för mått på paketen alltså legobitarna. Vi har hittat en mindre variant som har måtten ca 1,5 cm x 1,5cm x 1cm och även en större variant som har måtten 3 cm x 3cm x 1,8 cm.
Svar: Paketen som ingår i uppgiften, dvs LEGO bitarna, är 16 mm x 16 mm x 11 mm inklusive pluppar (måtten avrundade till hela mm). Den större varianten ni har hittat kallas för DUPLO och är inte aktuell i denna tävling.

Fråga: Får man ta upp legobitarna med elektricitet, för i reglerna står det bara att man inte får driva eller styra fordonet med elektricitet men inget om man får ta upp dem?
Svar: Ja, det är tillåtet att använda elektricitet för att fånga upp paket. Men det är fortfarande inte tillåtet att använda elektricitet för drivning, styrning eller kontroll av fordonet (samma regel som i regiontävlingen).

Fråga: Vi undrar vad som menas med att samla upp legobitarna. Räcker det om man puttar legobitarna in i målområdet ex med hjälp av en borste.
Svar: Det finns inga krav på hur paketen ”fångas upp”, att t.ex. ”putta” paketen med in i målområdet är tillåtet. Det som bedöms och ger poäng är hur många paket som kommer med över mållinjen.

 

TERRÄNGFORDON – frågor och svar inför regiontävlingen

Fråga: Kan de elever som svarar på frågorna även ha ansvar för terrängfordonet?
Svar: Ja, de som svarar på frågorna i tävlingen kan också ha ansvar för terrängfordonet.

Fråga: Är det korrekt att terrängfordonet ska passera under ett hinder som är 95mm högt?
Svar: Ja. Det andra hindret ska fordonet passera under. Avståndet mellan masonitskivan och det andra hindrets undersida är 95 mm.

Fråga: Får man lov att använda kugghjul och skruva upp terrängfordonet så att den sedan börjar köra, vi tänker som man gör med klockor.
Svar: Ja, det är tillåtet.

Fråga: Får man lov att ha en lina/rem över banan som är fäst i fordonet och sitter fast i anordningen som är kvar på startområdet, lite som ett liftsystem.
Svar: Nej, det är inte tillåtet. Före start ska hela konstruktionen vara placerad inom startområdet. Den del av konstruktionen som passerar över startlinjen är fordonet och det ska i sin helhet passera hinder efter hinder och slutligen mållinjen för att få poäng. I detta fall kommer lina/rem att passera över startlinjen och är därmed en del av fordonet och ska i sin helhet passera hinder och mållinje.

Fråga: Får man gå längst med banan med en magnet?
Svar: Nej, magneten räknas i så fall som en del av fordonskonstruktionen och den får inte vidröras under färden.

Fråga: Får man använda en magnet för rotationskraft?
Svar: Om magneten sitter i fordonet och inte vidrörs under färd är det tillåtet.

Fråga: Kan man använda en planka i slutet för att få stopp på den eller måste den stanna automatiskt?
Svar: Nej, före start skall hela konstruktionen vara placerad inom startområdet och den får inte vidröras efter att fordonet har passerat startlinjen. Inga ändringar av banan är tillåtna.
Förtydligande av Svar: Banans konstruktion får inte ändras och att lägga/fästa en planka i målområdet bedöms som ändring av banan och är inte tillåtet. Om plankan är fäst vid terrängfordonet så är plankan en del av fordonet och är därmed tillåten. Den ska då fraktas med fordonet från startområdet, genom hela banan till målområdet. Fordonet (och därmed även plankan) får efter start inte vidröras under hela dess färd.

Fråga: Får man låta fordonet ”läcka vatten” som rinner ut på banan medan den åker?
Svar: Nej, det är inte tillåtet. Hela fordonet som passerar startlinjen måste också passera mållinjen. Dessutom skulle banan som består av masonit riskera att skadas av vattnet, samma bana används av alla tävlande lag.

Fråga: Får terrängfordonet ha pull back motor?
Svar: Ja, det är tillåtet.

Fråga: Är det ok med ångmaskin?
Svar: Ja, terrängfordonet får drivas med ångmaskin.

Fråga: Hur är det med en saltvattensdriven bränslecell?
Svar: Nej, det är inte tillåtet. Bränslecellen genererar elektricitet som används för att driva fordonet, vilket inte är tillåtet.

Fråga: Fråga om bloggen till Teknikåttan: Är det ok att eleverna öppnar ett instagramkonto och lägger upp info + bilder där?
Svar: Ja det är ok att använda instagramkonto som blogg om kontot görs offentligt, dvs det ska vara möjligt för domare och alla andra att se och läsa bloggen utan att ha ett eget instagramkonto eller behöva en särskild inbjudan eller motsvarande.

Fråga: Bloggen till Teknikåttan: Kommer skolor att kunna låna idéer av varandra?
Svar: Naturligtvis kommer klasser att kunna låna idéer av varandra, på samma sätt som man lånar idéer från alla andra källor. Men för att samla flest poäng i tävlingen räcker det inte med att låna idéer, man måste också tillföra något eget för att bli bättre än de andra.

Fråga: Ska vi skriva loggbok om båda uppgifterna? Alltså både Terrängfordon och Färgmeddelandet?
Svar: Loggboken bedöms bara efter innehållet som handlar om uppgiften Terrängfordon. Men det hindrar inte att ni också tar upp det ni gör i uppgiften Färgat meddelande om ni vill det.

Fråga: Får man använda legobitar att bygga bilen av?
Svar: Er uppgift är att konstruera och bygga ett eget terrängfordon. Fordonet får bestå av färdiga komponenter, till exempel axlar och hjul, alternativt vara helt egentillverkat. Detta innebär att man får använda legobitar till fordonet.

Fråga: Vi har en fundering om terrängbilen till tävlingen, vi vet att man inte får driva bilen med en elmotor, men är det tillåtet att använda batterier och elektricitet för andra delar av bilen, exempelvis start / stopp?
Svar: Elektricitet får inte användas för start/stopp av terrängfordonet då det räknas som del av drivning och styrning av fordonet. Däremot är det tillåtet att använda batterier och elektricitet för utsmyckning och dekorering av terrängfordonet i kampen om designpriset.

Fråga: Är det tillåtet att blåsa på fordonet så att det åker framåt?
Svar: Nej, det är inte tillåtet. Att blåsa fordonet framåt efter start, eller att försöka stoppa fordonet genom att blåsa på det, är att påverka fordonet utifrån på samma sätt som att använda en magnet (se annan fråga och svar) eller att knuffa med muskelkraft.

Fråga: Får man bygga hela bilen i lego?
Svar: Ja, det är tillåtet att bygga hela terrängfordonet med lego. Men er uppgift är att konstruera och bygga ett eget terrängfordon. Att använda färdiga byggsatser eller kända ritningar/konstruktioner är inte tillåtet. Om terrängfordonet bedöms inte vara egen konstruktion och bygge så avgör domaren (vid tävlingstillfället) enhälligt hur mycket poängavdrag som ska göras.

Fråga: När det gäller pyroteknik menar ni då att man inte får använda raketer, smällare och liknande? Är det tillåtet att använda t.ex tändstickor?
Svar: Raketer och smällare är typiska pyrotekniska produkter som inte får användas. Tändstickor beror av vad de används till, t.ex. som byggmaterial är de tillåtna.

Fråga: Jag har läst att man får använda sig av en ångmaskin som drivmedel, vilka källor kan man använda sig av för att skapa värme till ångmaskinen?
Svar: Ett vanligt bränsle till ångmaskiner i leksaksstorlek är värmetabletter, typ Esbit.

Fråga: Får man kroka fast något kring sargen med tex metallbleck i startområdet eller anses föremålet då vara utanför banan?
Svar: Nej, det är inte tillåtet. Insidan av sargerna utgör startområdets ytterkanter och före start ska hela konstruktionen vara placerad inom startområdet.

Fråga: Behöver vi en klassbild till bloggen?
Svar: Det är inget krav på en klassbild, men om ni vill får ni mycket gärna ha det.

Fråga: Kan man använda vikt och motvikt för att bilen ska röra på sig på ett bestämd hastighet.
Svar: Om vikt och motvikt är en del av terrängfordonet och följer i sin helhet med fordonet genom hela banan så är det tillåtet. Vikt och motvikt är också tillåtet om det är en del av konstruktionen som stannar kvar i startområdet efter start och inte till någon del passerar över startlinjen. Notera att hela konstruktionen ska vara placerad inom startområdet före start, dvs det är inte tillåtet att någonting alls sticker ut, hänger eller spänns utanför startområdet.

Fråga: Får bilen drivas fram av en gas, t.ex. från en koldioxidpatron?
Svar: Ja, det är tillåtet om gasen inte tillförs utifrån utan är en del av fordonet, t.ex. en koldioxidpatron som följer med fordonet genom hela banan.

Fråga: I uppgiften ”trängfordon” står det: ”Det är tillåtet att till exempel släppa något” Menas det att man får släppa något på fordonet (typ sten) eller att man får hålla fast fordonet och sedan släppa iväg det?
Svar: Det är tillåtet att hålla fast fordonet och sedan släppa iväg det. Det är också tillåtet att släppa ”något” på fordonet, om detta ”något” är en del av konstruktionen och att det ryms inom konstruktionens maximala mått vid start.

Fråga: Eftersom det är tillåtet att använda sig av kolsyrepatroner för att föra konstruktionen framåt, får vi slå hål på den inom startområdet eller måste den starta av sig självt?
Svar: I instruktionen står det att det är tillåtet att till exempel släppa något, eller dra ut en sprint eller liknande men fordonet får inte knuffas igång av muskelkraft. Det är alltså tillåtet om någon del av konstruktionen slår hål på patronen utan att muskelkraft tillförs utifrån. Men det är inte tillåtet att t.ex. hålla i en hammare och med den slå hål på patronen.

Fråga: Är det okej att ha en ramp och måste den i så fall vara max storleken av ett A4?
Svar: Det är tillåtet att ha en ramp som en del av konstruktionen som stannar kvar i startområdet och inte följer med fordonet genom hinderbanan. Observera att vid start ska hela konstruktionen vara placerad inom startområdet och rymmas inom givna maximala mått.