Rikstävlingens program torsdagen den 23 maj

kl 9.00 – 9.30 Chalmers Kårhus

Registrering
Presentation av semifinalerna
Tilldelning av klassvärdar
Avgång till salar

kl 10.00 – 12.00

Semifinaler i salarna Scania, Palmstedt och Gustaf Dalén
Klassuppgiften redovisas och bedöms i respektive semifinallokal.

kl 12.00 – 12.45 Lunch i Kårhuset

kl 13.00 FINAL! Plats: Runan

Dagen räknas med att vara avslutad kl 15.30

Varmt välkomna till Chalmers och Göteborg!

 

!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();