Rikstävlingens program torsdagen den 23 maj

kl 9.00 – 9.30 Chalmers Kårhus

Registrering
Presentation av semifinalerna
Tilldelning av klassvärdar
Avgång till salar

kl 10.00 – 12.00

Semifinaler i salarna Scania, Palmstedt och Gustaf Dalén
Klassuppgiften redovisas och bedöms i respektive semifinallokal.

kl 12.00 – 12.45 Lunch i Kårhuset

kl 13.00 FINAL! Plats: Runan

Dagen räknas med att vara avslutad kl 15.30

Varmt välkomna till Chalmers och Göteborg!