Teknikåttan beviljas medel från Skolverket!

Teknikåttan har beviljats medel för att uppdatera och utveckla ”Kunskapsnätet”, med 310 000 kronor.

Detta besked ger Skolverket genom sitt beslut om fördelning av utvecklingsmedel för utvecklingsprojekt inom naturvetenskap och teknik inom skolan 2012-2013. Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet inom naturvetenskap och teknik i skolan genom att bland annat fördela utvecklingsmedel till aktörer som har som sitt huvudsakliga syfte att verka för utveckling inom naturvetenskap och teknik.

Teknikåttan är en sådan aktör och Kunskapsnätet är ett utmärkt verktyg för lärare att använda inom sin teknik- och naturkunskapsundervisning. Vi hoppas kunna lansera det nya Kunskapsnätet så snart som möjligt, så håll utkik!