Frågetävlingen 2023

 • Anmälan görs på sidan “Lärarinloggning” senast den 25/1. Länk till lärarinloggning.
 • Alla åttondeklassare i hela landet kan delta i Teknikåttan!
 • Tävlingen är kostnadsfri att anmäla sig till!
 • Det är bara lärare som kan anmäla en klass till tävlingen.
 • Det är bara elever i anmälda åttondeklasser som kan tävla.
 • Teknikåttans klassiska tävling genomförs under vårterminen och består av en kvaltävling, en regiontävling och en rikstävling med final. Från 2021 ligger Klassuppgiften som en separat tävling.
 • Kvaltävlingen genomförs online via vår webb.

När du anmäler din klass eller skola så skickas din anmälan automatiskt till lärosätet för din region. Under sidan “Kontakt” hittar du uppgifter om  vilket lärosäte som din kommun tillhör samt kontaktuppgifter till detta.
Länk till kontaktpersonlistan

Kvaltävlingen

Kvaltävlingen genomförs 26 januari- 2 februari. Här deltar hela klassen och eleverna besvarar individuellt ett antal kvalfrågor online i sitt klassrum.  Klasser med de bästa resultaten går vidare till regiontävlingen.
Inför kvaltävlingen kommer du som lärare får mer tävlingsinstruktioner och material från Teknikåttan.

Regler för kvaltävlingen

 • Tävlingsperiod: Ett antal bestämda dagar under januari och februari.
 • Tävlande: En tävlande klass kan ha olika många elever men det är hela klassen som ska tävla.
 • Varje tävlande klass ska genomföra tävlingen samtidigt och sammanhängande vid ett fritt valt tillfälle under tävlingsperioden.
 • Tävlingen ska genomföras med en ansvarig lärare.
 • Tid: Eleverna har max 60 minuter på sig att svara på frågorna.
 • Hjälpmedel: Penna, kladdpapper och linjal.
 • Varje elev i klassen ska svara individuellt på tävlingsfrågorna. Det är inte tillåtet med diskussion och samarbeten.
 • Det är inte tillåtet att söka svar på nätet.
 • När klassen tävlar på webben sparas och lagras svaren digitalt när eleven är klar. Du som lärare behöver inte göra något mer.

Regiontävlingen med final

I vissa regioner, där det finns många kvalificerade lag, genomförs ytterligare en tävling innan själva regiontävlingen med final. Detta gäller för  i Skåne (LTH) och i Stockholm (KTH). 
Länk till mer info om kvartstävlingar på KTH och LTH.

På den för alla gemensamma regiontävlingen med final ska varje tävlande klass ha utsett ett mixat lag med tre deltagare bestående av både pojkar och flickor. Laget ska lösa de tävlingsuppgifter som lagen ställs inför. Det kan vara frågor, praktiska uppgifter och experiment. 

Regler för, och närmare information om tävlingarna skickas dels ut i förväg och läses upp vid aktuellt tävlingstillfälle. Vi publicerar också instruktioner och information löpande under tävlingsåret på vår webb.

 • 1:a pris 10 000 kr
 • 2:a pris 7 500 kr
 • 3:e pris 5 000 kr

Den vinnande klassen i respektive region går vidare till rikstävlingen.

Rikstävlingen 

Genomförs i maj varje år på ett av lärosätena. Resa och boende för klasserna bekostas av det regionala lärosätet. 
I riksfinalen är prispengarna:

 • 1:a pris 20 000 kr
 • 2:a pris 15 000 kr
 • 3:e samt 4:e pris 10 000 kr
!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();