Frågetävlingen 2023

 • Alla åttondeklassare i hela landet kan delta i Teknikåttan!
 • Tävlingen är kostnadsfri att anmäla sig till!
 • Det är bara lärare som kan anmäla en klass till tävlingen.
 • Det är bara elever i anmälda åttondeklasser som kan tävla.
 • Teknikåttans klassiska tävling genomförs under vårterminen och består av en kvaltävling, en regiontävling och en rikstävling med final. Från 2021 ligger Klassuppgiften som en separat tävling.

Anmälan

Anmälan görs på sidan ”Anmälan och inloggning för lärare” senast den 25/1. Länk till lärarinloggning.

När du anmäler din klass eller skola så skickas din anmälan automatiskt till lärosätet för din region. Under sidan ”Kontakt” hittar du uppgifter om  vilket lärosäte som din kommun tillhör samt kontaktuppgifter till detta.
Länk till kontaktpersonlistan

Kvaltävlingen

Kvaltävlingen genomförs 26 januari- 2 februari. Under kvaltävlingsperioden kan du själv välja när din klass ska tävla.

Kvaltävlingen genomförs online på den egna skolan och innebär att  ett antal flervalsfrågor presenteras i en frågefilm. Eleverna matar in svaren individuellt på Teknikåttans hemsida. Räkna med att cirka 60 minuter behöver tas i anspråk.

Resultaten samt rätt svar på frågorna publiceras under februari månad och klasser som har gått vidare kontaktas av sitt regionala lärosäte. 

Klasser med de bästa resultaten går vidare till regiontävlingen. Inför kvaltävlingen kommer du som lärare får mer tävlingsinstruktioner och material från Teknikåttan.

Regler för kvaltävlingen

 • Tävlingsperiod: Ett antal bestämda dagar under januari och februari.
 • Tävlande: En tävlande klass kan ha olika många elever men det är hela klassen som ska tävla.
 • Varje tävlande klass ska genomföra tävlingen samtidigt och sammanhängande vid ett fritt valt tillfälle under tävlingsperioden.
 • Tävlingen ska genomföras med en ansvarig lärare.
 • Tid: Eleverna har max 60 minuter på sig att svara på frågorna.
 • Hjälpmedel: Penna, kladdpapper och linjal.
 • Varje elev i klassen ska svara individuellt på tävlingsfrågorna. Det är inte tillåtet med diskussion och samarbeten.
 • Det är inte tillåtet att söka svar på nätet.
 • När klassen tävlar på webben sparas och lagras svaren digitalt när eleven är klar. Du som lärare behöver inte göra något mer.

Regiontävlingen med final 20 april

De klasser som har gått vidare från kvaltävlingen utser ett lag med tre elever som tävlar och representerar hela klassen. Laget kommer få tävlingsuppgifter i olika former; frågor, praktiska uppgifter och experiment. Alla klasser som har kvalat vidare till regiontävlingen kontaktas av respektive lärosäte med regler och närmare information om tävlingarna. Reglerna läses också upp vid aktuellt tävlingstillfälle.

 • 1:a pris 10 000 kr
 • 2:a pris 7 500 kr
 • 3:e pris 5 000 kr

1:a prisvinnarna från respektive region går vidare till rikstävlingen.

I vissa regioner, där det finns många kvalificerade lag, genomförs ibland ytterligare en tävling innan själva regiontävlingen med final. 2023 gäller detta för region Skåne (LTH). 
Länk till mer info om kvartstävlingar på LTH.

Rikstävlingen 25 maj

Rikstävlingen genomförs på Tekniska museet i Stockholm. Resa och boende för klasserna bekostas av det regionala lärosätet. 
I riksfinalen är prispengarna:

 • 1:a pris 20 000 kr
 • 2:a pris 15 000 kr
 • 3:e pris 10 000 kr