Kvaltävling 2018

60 minuter kvar

Växthuseffekten

Olika energislag bidrar i olika grad till växthuseffekten och den ökande uppvärmningen av vår planet. Vilket av följande energislag bidrar mest till växthuseffekten när det används?

Långsamma kolhydrater

Kolhydrater är viktiga näringsämnen för kroppen. Vissa kolhydrater tas upp snabbare än andra. Vilket av dessa livsmedel innehåller kolhydrater som tas upp långsamt så att du inte blir hungrig så snabbt igen?

Bro på rullar

Vissa större broar ligger löst på rullar i stället för att vara fast förankrade i brofästena. Varför byggs broarna så?

Skärmfärg

Skärmen på en mobiltelefon består av små punkter (pixlar) med färgerna röd, grön och blå. Genom att blanda dessa tre färger på olika sätt kan man få fram alla andra färger. Vilka färger behövs för att få färgen gul?

Pastörisering

Vid produktion av vissa livsmedel används tekniken pastörisering. Detta innebär att livsmedlet hettas upp till en viss temperatur innan det kyls ner igen. Vad är den huvudsakliga anledningen till att denna teknik används?

 

 

Väntan på svar

Exoplaneter är planeter som ligger utanför vårt solsystem. Mer än 3000 exoplaneter har hittats och många av dessa är troligen jordlika. En av de närmaste ligger drygt 4,2 ljusår från oss. När skulle vi tidigast kunna få ett svar om vi skickar ett radiomeddelande dit och det finns intelligenta varelser där som kan svara?

Fasligt oväder

I samband med kraftiga åskoväder kan känslig elektronisk utrustning som datorer, TV och radioapparater störas, eller till och med förstöras. Vad beror det på?

Små filurer

Virus, maskar och trojanska hästar är alla exempel på:

Flygande rör

Rör används i många olika tekniska konstruktioner. Rörformen kan också hittas i fågelskelett, som ofta består av ben som är ihåliga. Vad är fördelen för fåglarna med rörformen på skelettdelarna?

 

Vattenbrist

Som dricksvatten kan vi till exempel använda oss av grundvatten. Ibland kan det uppstå problem med vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. Vad är fördelen med att använda grundvatten i stället för havsvatten som dricksvatten?

Autonoma bilar

Flera forskningsprojekt pågår för att utveckla autonoma bilar. Dessa bilar är självkörande och styrs av en dator istället för en människa. Vad är nödvändigt för att kunna göra en bil helt självkörande i den vanliga trafiken?

Snurrigt

En central del av en fidget spinner är kullagret. Vad fyller det för funktion?

 

Farliga tillsatser

Det talas ibland om risker med att blanda in antibiotika i djurfoder i förebyggande syfte. Varför skulle det kunna vara farligt?

 

Funderingar på en bänk

Tre personer sitter på en bänk. De kommer på att deras sammanlagda ålder är 50 år och att den äldsta personen är exakt dubbelt så gammal som den yngsta. Vilket av följande påstående är sant?

 

Varmt och svettigt

Varför svettas vi när det är varmt ute?

 

60 minuter kvar