Kvaltävling 2019

60 minuter kvar

Gott om vitaminer

Kroppen behöver olika vitaminer för att må bra. Vissa vitaminer är fettlösliga och andra är vattenlösliga. C-vitamin är en vattenlöslig vitamin. Den rekommenderade dagliga dosen av C-vitamin för en vuxen person är 75 mg. Vart tar överskottet vägen om man skulle få i sig mycket mer C-vitamin än vad kroppen behöver?

Salta bad

Varför flyter vi människor lättare i saltvatten än i sötvatten?

Olika gängor

Vanligtvis är skruvar och muttrar högergängade, vilket betyder att de dras åt när man vrider medurs. Det finns dock några undantag. Till exempel är gängorna till pedalen på vänstra sidan av en cykel vänstergängade.

Vad är anledningen till det?

Skogsbrand

Sommaren 2018 drabbades Sverige och många andra länder av stora skogsbränder som var svåra att släcka.

Vad måste finnas för att det ska börja brinna?

Mobil filmöverföring

På vilket sätt överförs filmen till mobiltelefonen om du tittar på en film på Youtube?

Grundämnen

De enklaste grundämnena, väte, helium och litium, bildades kort efter Big Bang för mer än 13 miljarder år sedan. Alla andra grundämnen har uppstått senare. Kol och syre bildas inuti stjärnor, men ändå finns det mycket av båda dessa grundämnen på jorden.

Hur kan det komma sig att det finns så mycket kol och syre på jorden?

Fördröjda samtal

För 50 år sedan landade de första astronauterna på månen. När markkontrollen i Houston pratade med dem tog det några sekunder innan de hörde astronauternas svar.

Vad berodde detta på?

Internetanvändning i världen

Tabellen visar befolkning och internetanvändning i olika världsdelar. Använd tabellen till att avgöra vilket av nedanstående påståenden som är sant.

Befolkningsstatistik och internetanvändning i världen 30/6-2018
(data från Internet World Stats)
Region Befolkning (miljoner) Internetanvändare (miljoner)
Afrika 1 288 465
Asien 4 208 2 062
Europa 828 705
Latinamerika / Karibien 652 438
Mellanöstern 254 164
Nordamerika 364 346
Oceanien / Australien 41 28
Världen totalt 7 635 4 209

Sveriges högsta punkt

Kebnekaises sydtopp har länge räknats som Sveriges högsta punkt. Den 1 augusti 2018 slogs det dock fast att nordtoppen var högre.

Vad berodde denna ändring på?

Vatten på Mars

Under 2018 har forskare kommit fram till att det troligen finns flytande vatten under ismassorna vid sydpolen på Mars.

Varför är det en spännande upptäckt?

Eko

Under vissa förutsättningar kan du höra din egen röst komma tillbaka som ett eko.

Hur kan ett eko uppstå?

I svampskogen

Svampar kan skaffa sig näring på olika sätt beroende på hur de lever.

Vilket av följande gäller INTE för svampar?

Solceller

Det har blivit allt mer populärt att installera solceller på hustak.

Vilken funktion har solcellerna?

För mycket näring

Ett av de största problemen som Östersjön står inför i dag är övergödning, då utsläpp skapar ett överskott av näringsämnena kväve och fosfor. Detta bidrar till en ökad produktion av växtplankton och alger, vilket leder till en förändring i havets ekosystem.

Vilket av följande problem bidrar INTE övergödningen till:

Het arkeologi

Förra sommarens långvariga torka i norra Europa slog hårt mot många bönder då skörden torkade. För arkeologer gav torkan dock ett tillfälle att göra nya upptäckter med hjälp av tidigare okända mönster som dök upp i uttorkade fält.

Varför uppstod det mönster i fälten som var intressanta för arkeologerna?

60 minuter kvar