Teknikåttan 2021

60 minuter kvar

Teknikåttan – en tävling i teknik och naturvetenskap

Läs detta först!

Tävlingen omfattar totalt 12 frågor med delfrågor, och du har 60 minuter på dig.

Varje rätt svar ger antingen 1 eller 2 poäng, och maximal poäng på hela tävlingen är 60.

Enstaka frågor är rena kunskapsfrågor, men för det mesta behöver du bara använda din fantasi och sunt förnuft för att lösa problemet.

Läs igenom frågorna och välj det svarsalternativ som du tycker är rätt svar för varje fråga!

1. Hjärtstopp

På många offentliga platser finns det hjärtstartare som kan användas om någon får ett plötsligt hjärtstopp.

1.1.  Hjärtstartare.  Hur fungerar en hjärtstartare?

1.2. SMS-livräddning. I vissa regioner i Sverige kan man anmäla sig som frivillig SMS-livräddare om man har gått en kurs i hjärt-lungräddning. Det innebär att man får ett meddelande på mobilen om det rapporteras till larmcentralen att någon i närheten har fått hjärtstopp.

Hur fungerar detta?

2. Fästingar

Fästingar kan överföra olika sjukdomar, bl a den bakterieorsakade sjukdomen borrelia och virussjukdomen TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation). Mot dessa sjukdomar kan man skydda sig på olika sätt. Vilka av följande påståenden är sanna och vilka är falska?

2.1.  Fästingar är insekter.

2.2. Fästingar tillhör spindeldjuren.

2.3. Man kan vaccinera sig mot TBE.

2.4. Man kan vaccinera sig mot borreliainfektion.

2.5. Antibiotika hjälper mot TBE.

2.6. Antibiotika hjälper mot borreliainfektion.

3. Dieselbilar

Bilar som drivs med diesel utgör ca 35% av personbilar i trafik (2019)*, och ibland diskuteras dieselbilarnas fördelar och nackdelar jämfört med bensinbilar. Nedan följer ett antal påstående om diesel och dieselmotorer som du ska avgöra om de är sanna eller falska.

* = källa: SCB, Fordonsstatistik

3.1. En dieselmotor har högre verkningsgrad än en bensinmotor och är därmed effektivare.

3.2. Dieselfordon släpper ut mer CO2 per mil än motsvarande bensinfordon.

3.3. Dieselbränslen har lägre antändningstemperatur än bensin.

3.4. Kompressionen är högre i en dieselmotor än i en bensinmotor.

3.5. Ett problem med dieselfordon är utsläpp av giftiga kväveoxider (NOx).

3.6. Tekniskt sätt kan flertalet dieselfordon köras på biodiesel som tillverkas av oljor från växt- och djurriket.

4. Ytor i naturen

Ett sätt att lösa problem är att studera hur evolutionen har löst liknande situationer. Tekniken kallas biomimetik och innebär att  processer och material i naturen efterliknas.

Nedan finner ni fem stycken naturliga fenomen och fem uppfinningar som liknar dessa.

Para ihop rätt fenomen med respektive uppfinning.

4.1.  Vilken uppfinning efterliknar krokuddiga holkfjäll?

Bild visar i en taggig blomma med krokuddiga holkfjäll ur familjen korgblommiga växter.

4.2.  Vilken uppfinning efterliknar hajens hud?

Bild visar en närbild på en haj som simmar i vattnet. Huvudet är i fokus och visas från sidan. I bakgrunden kan man se hajens bakfena ur fokus.

4.3. Vilken uppfinning efterliknar geckoödlors fötter?

Bild visar en geckoödlas framben med en fot med fem tår. Bilden är tagen så man ser undersidan av benet och foten.

4.4.  Vilken uppfinning efterliknar lotusblad?

Bild visar ca 25 gröna lotusblad av olika storlekar som vilar på en vattenyta.

4.5. Vilken uppfinning efterliknar knölvalens bröstfenor?

Bild visar hav och horisont. I mitten på bilden sticker en knölvals vita bröstfena upp från vattnet. Fenans form är något vriden och dess framkant är täckt av knöliga utväxter.

5. Rymden

En hel del människor har rest till rymden och varit där en tid.

5.1. Vilken svensk är det som har varit längst tid i rymden – hela 204 dagar?

5.2. När jordens skugga faller på månen blir det en månförmörkelse. Hur skulle det uppfattas av en astronaut som befinner sig på månen och tittar mot jorden då?

6. Bakterier och virus

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) startade en omfattande pandemi under 2020. Här kommer några påståenden om bakterier och virus som du ska avgöra om de är sanna eller falska.

6.1.  Anledningen till att det nya coronaviruset kunde starta en omfattande pandemi var att det muterade och blev antibiotikaresistent innan det upptäcktes.

6.2.  Även när vi är helt friska har vi fler bakterier i kroppen än mänskliga celler.

6.3.  Det finns en mängd olika coronavirus varav vissa typer kan orsaka en vanlig förkylning.

6.4. Bakterier har ett centralt nervsystem, det har inte virus.

6.5.  Virus är betydligt svårare för immunförsvaret att bekämpa eftersom de är ca 10-100 gånger större än bakterier.

7. Kraftöverföring

Möjligheten att ändra utväxlingen på en cykel gör att man kan påverka kraften som krävs för att trampa runt. Bilderna visar bakhjulet på en cykel i olika växellägen.
Bild A visar att kedjan ligger på det största kugghjulet. Bild B visar att kedjan ligger på det minsta kugghjulet.

7.1. Vilken bild visar växeln som är enklast att starta på från stillastående?

7.2. Vilken bild visar växeln som är lämpligast när du cyklar i hög hastighet på plan väg?

7.3.  Vilken bild visar en växel som gör att du inte behöver använda så stor kraft för att trampa dig upp för en brant backe?

7.4. Vilken bild visar en växel som du med fördel kan använda för att slippa trampa i för hög frekvens i utförsbacke?

8. Cellorganeller

Växter och djur är uppbyggda av celler. Cellernas ”organ” kallas organeller, och vissa av organellerna finns i både växt- och djurceller, medan andra bara återfinns i vissa celltyper.

8.1. Vilka celler har cellvägg?

8.2. Vilka celler har cellkärna?

8.3. Vilka celler har ribosomer?

8.4. Vilka celler har mitokondrier?

8.5. Vilka celler har kloroplaster?

9. Matematik i vardagen

Matematik hjälper oss i vardagen med enkla frågor, men även när vi måste lista ut svårare klurigheter.

9.1. Tärningkast.  När du kastar en tärning är sannolikheten för att få en sexa en sjättedel, eftersom en tärning har sex sidor. Om du istället kastar två tärningar, vad är sannolikheten att båda blir sexor?

9.2. Valhud. En valhona och hennes unge har samma form, men honan är fyra gånger längre än ungen. På deras hud kan det leva små djur, så kallad valmossa. Hur mycket mer hud med plats för valmossa finns det på valhonan jämfört med hennes unge?

10. Atmosfärens sammansättning

Jordens atmosfär är en blandning av många olika gaser. Människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären påverkar jordens temperatur så att det blir varmare. Ange om följande gaser finns i en högre eller lägre koncentration i atmosfären än koldioxid.

10.1.  Finns syre i högre eller lägre koncentration än koldioxid?

10.2.  Finns kväve i högre eller lägre koncentration än koldioxid?

10.3. Finns metan i högre eller lägre koncentration än koldioxid?

10.4. Finns neon i högre eller lägre koncentration än koldioxid?

10.5. Finns argon i högre eller lägre koncentration än koldioxid?

10.6. Finns helium i högre eller lägre koncentration än koldioxid?

11. Växande hav

En ökande växthuseffekt på grund av klimatförändringarna kommer troligen att påverka haven i framtiden. Vi vet att en ökande andel växthusgaser kan ge upphov till många olika konsekvenser för våra världshav.

Om vi tittar på några mer konkreta effekter, var för sig, så är det enklare att svara. På följande frågor skall ni svara antingen stiger, sjunker eller är oförändrad.

11.1A.  Hur förändras havsnivån om Grönlands inlandsisar smälter?

11.1B. Hur förändras havsnivån om den flytande havsisen i Arktis smälter?

11.1C. Hur förändras havsnivån om havsvattnets medeltemperatur ökar?

11.2. Hur förändras havsvattnets salthalt nära polerna av den ökande temperaturen?

11.3.  Hur påverkas havets pH-värde på längre sikt när koldioxidhalten ökar i atmosfären?

12. Fluorescens

Fluorescens innebär att ett ämne börjar lysa när det absorberar ljus eller annan strålning, till exempel UV-ljus. Detta fenomen används i olika sammanhang.
I vilka av följande situationer används fluorescens?

12.1. Används fluorescens till att försvåra förfalskning av pass eller sedlar?

12.2. Används fluorescens i glödlampor?

12.3. Används fluorescens i vissa tvättmedel för att få tvätten se vitare ut?

12.4. Används fluorescens på t ex discon eller laserdomebanor för att få häftiga effekter?

12.5. Används fluorescens i nattkikarsikten för att kunna jaga i skymningsljus?

12.6. Används fluorescens i neongul och neonröd färg på t ex varningsvästar och polisbilar?

60 minuter kvar