Frågetävlingen 2023

60 minuter kvar

1. Material

Farkosten ”Eximus” är byggd med många delar som består av kolfiber.

Varför väljer studenterna att bygga med kolfiber?

2. Räls

Delsbo Electric körs på järnvägsräls.

Varför är det energieffektivare att köra på räls än på asfalt?

3. Växthusgaser

Tävlingsfordonen är byggda för att vara så energieffektiva som möjligt. Att öka effektiviteten vid transporter är viktigt för att minska utsläpp av växthusgaser som ökar global uppvärmning.

Ungefär hur stor andel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer idag från inrikes transporter?

4. Eco-driving

För att transportera sig så energieffektivt som möjligt gäller det att anpassa körsättet. Detta kallas för eco-driving.

Hur ska man göra om man vill köra så energieffektivt som möjligt?

5. Smarta textilier och hjärtfrekvens

I smarta textilier har man kombinerat tyget med annan teknologi för att skapa nya funktioner. Till exempel kan man lägga in mätsensorer i tygprodukter som hästen redan är van vid, för att mäta bland annat hjärtfrekvens.

Vad är den främsta anledningen till att använda smarta textilier för att mäta hästens kroppsfunktioner?

6. Smart mätutrustning

Ett exempel på en smart textil är ett elastiskt band där resistansen ändras då bandet sträcks ut.

Vad går att mäta om bandet sätts tillsammans med en sadelgjord runt hästens kropp?

7. Sadelanvändning

Vad är den främsta orsaken till att en sadel används vid ridning?

8. Hinder

Studenterna vid Chalmers Sport och Teknologi arbetar med att bygga hinder som kan mäta hur bra hästen hoppar över hindret. Till exempel kan de mäta kraften vid avstamp, hastighet, och höjd över hindret. Allt detta görs för att optimera hästens hoppteknik.

Med vilken av följande apparater skulle studenterna kunna mäta hästens hastighet över hopphindret?

9. Fotosyntesen

Vid fotosyntesen använder växter solens ljus för att skapa druvsocker och syre, med hjälp av koldioxid och vatten. Då sker en energiomvandling från solljuset till en energiform som lagras i växten.

Vad kallas energiformen som lagras i växten?

10. Vanliga träslag

I Sverige är skogsbruk en viktig del av vår ekonomi.

Vilket av följande träslag är vanligast i bärande konstruktioner när vi till exempel bygger ett hus?

11. Båtkonstruktion

Ek är ett virke som, på grund av sin hårdhet och motståndskraft mot röta och fukt, har använts mycket i båtkonstruktioner. Historiskt har de stora svenska regalskeppen byggts av främst ekvirke. Det krävdes stora mängder av virke av bra kvalité för att bygga dessa stora skepp.

Densiteten för ektimmer är 0,7 kg/dm³. Ungefär hur mycket vägde ektimret som användes om det gick åt 3000 m³ ektimmer för att bygga ett skepp?

12. Blandskog

På senare tid har det blivit allt vanligare att våra skogar innehåller mer än ett trädslag.

Vad är en viktig fördel med att ha mer än en sorts trädslag i en skog?

13. Hållbar garderob

Att tillverka nya kläder ger upphov till mycket klimatpåverkan och utsläpp och det finns många saker som påverkar hur hållbara våra garderober är.

Vilket av dessa alternativ är bäst för att minska klimatpåverkan från våra kläder?

14. Återvunna kläder

I stället för att slänga gamla utslitna bomullskläder skulle man kunna ta vara på dem och göra nya kläder.

Varför skulle man vilja göra nya kläder av gamla i stället för att till exempel elda upp dem och ta vara på värmeenergin?

15. Stadsodling

Med hjälp av tekniska lösningar går det att odla exempelvis sallad på hyllor inomhus.

Vad behöver salladen ha för att den ska kunna växa riktigt bra?

16. Sopor i rör

I en stad så har man ju också avfall och det är vad den här frågan handlar om. Idag har vi dricksvatten och avlopp i rör men våra sopor fraktar vi runt med sopbilar.

Vad skulle kunna vara fördelen med att ha soporna i rörledningar också?

60 minuter kvar