Tävlingsdatum 2022

Teknikåttans frågetävling

1 september 2021- 25 januari 2022- Anmälningsperiod

Anmälan gör du på sidan för Lärarinloggning- anmälan

27 januari- 4 februari – Kvaltävlingsperiod 

Under kvaltävlingsperioden kan du själv välja när din klass ska tävla.

Kvaltävlingen genomförs online på den egna skolan och innebär att  ett antal flervalsfrågor presenteras i en frågefilm. Eleverna matar in svaren individuellt på Teknikåttans hemsida.

Räkna med att cirka 60 minuter behöver tas i anspråk. Resultaten samt rätt svar på frågorna publiceras under februari månad och klasser som har gått vidare kontaktas. 

7 april – Regiontävling

Kvaltävlingens bästa klasser i respektive region möts. Till regiontävlingen ska klassen utse ett lag med tre elever som tävlar och representerar hela klassen. 1:a prisvinnarna från respektive region går vidare till rikstävlingen. Alla klasser som har kvalat vidare till regiontävlingen får tävlingsinstruktioner från respektive lärosäte.

Obs! Lunds Tekniska Högskola samt KTH har åttondelsfinaler den 17 mars.

19 maj – Rikstävling 

Klasserna bjuds in till rikstävlingen 19 maj som arrangeras av Linnéuniversitetet i Växjö. Resa och boende bekostas av det regionala lärosätet.

Läs mer om hur tävlingen går till
Länk till regler och inhttps://www.teknikattan.se/om-tavlingen-regler-och-instruktioner/struktioner

Teknikåttans klassuppgift

Klassuppgiften som tidigare varit en integrerad del av tävlingen är nu en egen deltävling där elevernas praktiska kunskaper prövas.  Varje klass får välja om de vill delta i både klassuppgiften och frågetävlingen eller enbart en av dem. Klassuppgift förbereds på skolan med hela klassen och redovisas på distans via film.

1 november 2021- Anmälan öppnar 

Klassuppgiften presenteras och anmälan öppnar.

1 april- Deadline för inlämning

Det bidrag som gjorts av klassen i form av en film skickas till kontaktperson på det lärosäte som klassens skola är anknuten till. 

7 april presentation av finalisterna

Finalisterna presenteras på www.teknikattan.se  och de klasser som gått vidare i tävlingen informeras om fortsatt deltagande.

9-13 maj redovisning för jury 

Finalisterna bokas in för att göra en redovisning för en jury bestående av lärare och forskare.

19 maj vinnarna presenteras

I samband med Rikstävlingarna på Linnéuniversitet presenteras vinnarna.

 


!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();