Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

  • Blekinge tekniska högskola – T8-regional projektledare bth(snabel-a)teknikattan.se , dataskyddsombud dataskyddsombud(snabel-a)bth.se
  • Chalmers tekniska högskola – T8-regional projektledare: cth(snabel-a)teknikattan.se, dataskyddsombud: dataskydd(snabel-a)chalmers.se
  • Högskolan Dalarna – T8-regional projektledare: hda(snabel-a)teknikattan.se, dataskyddsombud: dataskydd(snabel-a)du.se
  • Karlstads universitet – T8-regional projektledare: kau(snabel-a)teknikattan.se, dataskyddsombud: dpo(snabel-a)kau.se
  • Kungliga Tekniska högskolan – T8-regional projektledare: kth(snabel-a)teknikattan.se, dataskyddsombud: dataskyddsombud(snabel-a)kth.se
  • Lunds universitet – T8-regional projektledare: lth(snabel-a)teknikattan.se, dataskyddsombud: dataskyddsombud(snabel-a)lu.se
  • Linköpings universitet – T8-regional projektledare: liu(snabel-a)teknuikattan.se, dataskyddsombud: dataskyddsombud(snabel-a)liu.se
  • Umeå universitet – T8-regional projektledare: umu(snabel-a)teknikattan.se, dataskyddsombud: pulo(snabel-a)umu.se
  • Uppsala universitet – T8-regional projektledare: uu(snabel-a)teknikattan.se, dataskyddsombud: dataskyddsombud(snabel-a)uu.se
  • Örebro universitet – T8-regional projektledare: oru(snabel-a)teknikattan.se , dataskyddsombud dataskyddsombud(snabel-a)oru.se

Teknikåttan använder personuppgifter för att hantera elevers och lärares deltagande i tävlingen. Deltagande elevers personuppgifter lagras i databasen tills tävlingen är avslutad, därefter raderas deltagarnas namn permanent. De lärosäten som samverkar inom Teknikåttan är gemensamt ansvariga för behandlingen och har tillgång till personuppgifterna. Behandlingen förutsätter samtycke (grunden). Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas i Teknikåttans databas samt i förekommande fall få dem rättade. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke och därmed få uppgifterna raderade. Du har rätt till att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. Om du önskar kontakta Teknikåttan angående dina personuppgifter i Teknikåttans databas, ta kontakt enligt ovan.