Om tävlingen – regler och instruktioner

 • Alla åttondeklassare i hela landet kan delta i Teknikåttan!
 • Tävlingen är kostnadsfri att anmäla sig till och att delta i!
 • Det är bara lärare som kan anmäla en klass till tävlingen. Anmälan görs på sidan “Lärarinloggning”.
  Länk till lärarinloggning.
 • Det är bara elever i anmälda åttondeklasser som kan tävla.
 • Tävlingen genomförs under vårterminen och består av en kvaltävling, en regiontävling och en rikstävling med final.
 • Kvaltävlingen kan genomföras på webben eller på papper.

Frågor och praktiska uppgifter som förekommer inom ramen för Teknikåttan är konstruerade så att de ska följa läroplanen och möta de förmågor som beskrivs där. Som lärare har du möjlighet att fritt använda tidigare års frågor som förberedelse och som naturlig del av din undervisning i teknik och naturvetenskap.

Länk till hur tävlingen går till (längre ner på denna sida)
Länk till tävlingsregler (längre ner på denna sida)
Länk till information om regioner och lärosäten (längre ner på denna sida)

Så här går tävlingen till

Kvaltävlingen

Kvaltävlingen genomförs i januari/februari. Här deltar hela klassen och eleverna besvarar individuellt på 12 st kvalfrågor i sitt klassrum. Man kan delta digitalt på webben eller genom att skicka in svaren på papper. Elevsvaren skickas in för rättning. Klasser med de bästa resultaten går vidare till regiontävlingen.
Inför kvaltävlingen kommer du som lärare får mer tävlingsinstruktioner och material från Teknikåttan.

Klassuppgiften 

Klassuppgiften erbjuds som en separat tävling som är öppen för alla klasser som anmält sig till tävlingen. Det kommer alltså vara möjligt att delta i klassuppgiftstävlingen även om man inte går vidare till regiontävlingen. Länk till mer information om klassuppgiften .

Regiontävlingen med final

I år genomförs regiontävling med final på distans. De klasser som går vidare i tävlingen kommer att få tydlig information om hur tävlingen ska genomföras från respektive lärosäte. Regiontävlingen genomförs den 22 april 2021.

I vissa regioner, där det finns många kvalificerade lag, genomförs ytterligare en tävling innan själva regiontävlingen med final. Detta gäller för  i Skåne (LTH) och i Stockholm (KTH). Under 2021 är detta tävlingsmoment inställt.
Länk till mer info om kvartstävlingar på KTH och LTH.

På den för alla gemensamma regiontävlingen med final ska varje tävlande klass:

 • Ha utsett ett mixat lag med tre deltagare bestående av både pojkar och flickor. Laget ska lösa de tävlingsuppgifter som lagen ställs inför. Det kan vara frågor, praktiska uppgifter och experiment. Men det kommer inte att krävas någon rekvisita.

På regiontävlingen finns det prispengar i potten – 10 000 kr till vinnarna, 7 500 respektive 5 000 kr till andra- respektive tredjepristagarna. Den vinnande klassen i respektive region går vidare till rikstävlingen.

Rikstävlingen med final

Rikstävling – semifinaler: 6 maj
Semifinaler genomförs på distans antingen i klassrummet eller på regionens lärosäte. Alla klasser som kvalat vidare till rikstävlingen får nya tävlingsinstruktioner från arrangerande lärosäte.

Klassuppgiften: 19 maj
Klassuppgiftsfinal – presenteras på distans. Antal priser för klassuppgiften blir totalt sex stycken i år. 5 x 5 000 kronor samt klasspris på 10 000 kronor.

Rikstävlingen – final: 20 maj
Finalen streamas direkt från Högskolan i Dalarna. Klasserna eller de tävlande bjuds om möjligt in till regionens lärosäte alternativt sänds tävlingen från finalisternas skolor med personal från regionala lärosätet på plats.

I riksfinalen är prispengarna 20 000, 15 000 och 10 000 kronor.

Regler för Teknikåttans tävlingar

Kvaltävlingen

 • Tävlingsperiod: Ett antal bestämda dagar under januari och februari.
 • Tävlande: En tävlande klass kan ha olika många elever men det är hela klassen som ska tävla.
 • Varje tävlande klass ska genomföra tävlingen samtidigt och sammanhängande vid ett fritt valt tillfälle under tävlingsperioden.
 • Tävlingen ska genomföras med en ansvarig lärare.
 • Tid: Eleverna har max 60 minuter på sig att svara på frågorna.
 • Hjälpmedel: Penna, kladdpapper och linjal.
 • Varje elev i klassen ska svara individuellt på tävlingsfrågorna. Det är inte tillåtet med diskussion och samarbeten.
 • Det är inte tillåtet att söka svar på nätet.
 • När klassen tävlar på webben sparas och lagras svaren digitalt när eleven är klar. Du som lärare behöver inte göra något mer.
 • När klassen tävlar i pappersform måste du som lärare själv samla och skicka in klassens alla svar. Dessa skall skickas in med vanlig post (A-post) samma dag efter avslutad tävling. Ange tydlig returadress så inga missförstånd uppstår.

Region- och riksfinaltävlingarna

Regler för, och närmare information om tävlingarna skickas dels ut i förväg och läses upp vid aktuellt tävlingstillfälle. Vi publicerar också instruktioner och information löpande under tävlingsåret på vår webb.

Regioner och lärosäten

Teknikåttan är en rikstäckande tävling som arrangeras av landets främsta högskolor och universitet i samarbete. För att underlätta administrationen och ge så många som möjligt möjligheten att delta, är landet indelat i regioner. Varje samarbetande lärosäte har ansvar för en region vad gäller tävlingarna och kontakterna med landets åttondeklassare och deras lärare.

När du anmäler din klass eller skola så skickas din anmälan automatiskt till lärosätet för din region. Under sidan “Kontakt” hittar du uppgifter om alla lärosäten och kan också se vilket lärosäte som din kommun tillhör.
Länk till kontaktpersonlistan