Om tävlingen – regler och instruktioner

 • Alla åttondeklassare i hela landet kan delta i Teknikåttan!
 • Tävlingen är kostnadsfri att anmäla sig till och att delta i!
 • Det är bara lärare som kan anmäla en klass till tävlingen. Anmälan görs på sidan “Lärarinloggning”.
  Länk till lärarinloggning.
 • Det är bara elever i anmälda åttondeklasser som kan tävla.
 • Tävlingen genomförs under vårterminen och består av en kvaltävling, en regiontävling och en rikstävling med final.
 • Kvaltävlingen kan genomföras på webben eller på papper.

Frågor och praktiska uppgifter som förekommer inom ramen för Teknikåttan är konstruerade så att de ska följa läroplanen och möta de förmågor som beskrivs där. Som lärare har du möjlighet att fritt använda tidigare års frågor som förberedelse och som naturlig del av din undervisning i teknik och naturvetenskap.

Länk till hur tävlingen går till (längre ner på denna sida)
Länk till tävlingsregler (längre ner på denna sida)
Länk till information om regioner och lärosäten (längre ner på denna sida)

Så här går tävlingen till

Kvaltävlingen

Kvaltävlingen genomförs i januari/februari. Här deltar hela klassen och eleverna besvarar individuellt på 15 st kvalfrågor i sitt klassrum. Man kan delta digitalt på webben eller genom att skicka in svaren på papper. Elevsvaren skickas in för rättning. Klasser med de bästa resultaten går vidare till regiontävlingen.
Inför kvaltävlingen kommer du som lärare får mer tävlingsinstruktioner och material från Teknikåttan.

Regiontävlingen med final

 
Alla
regioner genomför en regiontävling med final som sker på respektive lärosäte, på en och samma dag (i april) och med samma moment och regler.

I vissa regioner, där det finns många kvalificerade lag, genomförs ytterligare en tävling innan själva regiontävlingen med final. Detta gäller för närvarande i Skåne (LTH) och i Stockholm (KTH).
Länk till mer info om kvartstävlingar på KTH och LTH.

På den för alla gemensamma regiontävlingen med final ska varje tävlande klass:

 • Redovisa sin klassuppgift. Klassuppgiften meddelas ca tre månader i förväg och löses och färdigställs i förväg av klassen. Klassuppgiften bedöms med avseende på design, funktion och kreativitet.
 • Ha utsett ett mixat lag med tre deltagare bestående av både pojkar och flickor. Laget ska lösa de tävlingsuppgifter som lagen ställs inför. Det kan vara frågor, praktiska uppgifter och experiment.

På regiontävlingen finns det prispengar i potten – 10 000 kr till vinnarna, 7 500 respektive 5 000 kr till andra- respektive tredjepristagarna. Den vinnande klassen i respektive region går vidare till rikstävlingen.

Rikstävlingen med final

På rikstävlingen möts vinnarna från respektive region och den genomförs på något av Teknikåttans tretton lärosäten. Teknikåttan står för hela eller del av kostnader för resor, eventuell övernattning, lunch och särskilda program under tävlingsdagen.

Liksom på regiontävlingen så ska klasserna ha förberett en klassuppgift som visas upp och bedöms. Därefter genomförs tre samtidiga semifinalomgångar med frågor och uppgifter som löses av ett klasslag, även där ett mixat lag.

Vinnarna i semifinalerna möts sedan i själva finalen där de förutom svårare frågor och knepigare uppgifter får tävla om ännu större prispengar och ännu större ära.

I riksfinalen är prispengarna 20 000, 15 000 och 10 000 kronor.

Regler för Teknikåttans tävlingar

Kvaltävlingen

 • Tävlingsperiod: Ett antal bestämda dagar under januari och februari.
 • Tävlande: En tävlande klass kan ha olika många elever men det är hela klassen som ska tävla.
 • Varje tävlande klass ska genomföra tävlingen samtidigt och sammanhängande vid ett fritt valt tillfälle under tävlingsperioden.
 • Tävlingen ska genomföras med en ansvarig lärare.
 • Tid: Eleverna har max 60 minuter på sig att svara på frågorna.
 • Hjälpmedel: Penna, kladdpapper och linjal.
 • Varje elev i klassen ska svara individuellt på tävlingsfrågorna. Det är inte tillåtet med diskussion och samarbeten.
 • Det är inte tillåtet att söka svar på nätet.
 • När klassen tävlar på webben sparas och lagras svaren digitalt när eleven är klar. Du som lärare behöver inte göra något mer.
 • När klassen tävlar i pappersform måste du som lärare själv samla och skicka in klassens alla svar. Dessa skall skickas in med vanlig post (A-post) samma dag efter avslutad tävling. Ange tydlig returadress så inga missförstånd uppstår.

Region- och riksfinaltävlingarna

Regler för, och närmare information om tävlingarna skickas dels ut i förväg och läses upp vid aktuellt tävlingstillfälle. Vi publicerar också instruktioner och information löpande under tävlingsåret på vår webb.

Regioner och lärosäten

Teknikåttan är en rikstäckande tävling som arrangeras av landets främsta högskolor och universitet i samarbete. För att underlätta administrationen och ge så många som möjligt möjligheten att delta, är landet indelat i regioner. Varje samarbetande lärosäte har ansvar för en region vad gäller tävlingarna och kontakterna med landets åttondeklassare och deras lärare.

När du anmäler din klass eller skola så skickas din anmälan automatiskt till lärosätet för din region. Under sidan “Kontakt” hittar du uppgifter om alla lärosäten och kan också se vilket lärosäte som din kommun tillhör.
Länk till kontaktpersonlistan