Klassuppgiften 2022 frågor och svar

Här kommer svar till inkomna frågor om 2022 års klassuppgift publiceras.

Fråga: Måste skruven vara involverad eller kan man bara sätta ihop saker med den.
Svar: För att skruven ska räknas som en enkel maskin måste den vara involverad i överföringen.

Fråga: Får man ändra en boll eller linda in den i något så den blir lite tjockare än de andra bollarna?
Svar: Det är inte tillåtet att ändra någon boll, de ska vara standardgolfbollar. Om ni modifierar någon boll, till exempel genom att linda in den i något, riskerar ni att domarna underkänner bollen och därmed hela uppgiften.

Fråga: Får man fästa en boll i ett snöre?
Svar: Det borde vara tillåtet beroende på hur ni fäster snöret. Ni får inte modifiera bollen genom göra hål i den eller liknande.

Fråga:  Får målkoppen sänkas (den startar alltså 2dm över boll 1 och sänks sedan under banans gång)?
Svar:  Ja. Målkoppen får flyttas under körningen.

Fråga: Får målkoppen vara fylld, ex. med vatten?
Svar:  Ja, det går bra.

Fråga: Man får ej lov att använda elektrisk energi, hur är det med kemiskt lagrad energi?
Svar:  Kemiska reaktioner får inträffa under körning. Däremot är formuleringen att elektricitet inte får användas vilket innebär att ni inte får bygga ett batteri.

Fråga: Måste bollen stanna inuti koppen i under en bestämd tid? Eller behöver bollen bara nudda insidan (botten) av koppen?
 Svar: För att vi ska kunna bedömma det hela korrekt vill vi att bollen ska stanna i koppen.

Fråga: Vad är koppen gjord av?
Svar:   Det bestämmer ni helt själva. Det är bara måtten som är begränsade.

Fråga: Får bollen rulla in i koppen medan koppen ligger ner? 
Svar: Ja.

Fråga: Får vi göra en bana som står upp eller lutar mot något? eller måste den ligga ner? Vi tänker på vad som gäller med koppens placering.
Svar:   Ja. Den enda begränningen är att målkoppen ska vara 2 decimeter högre upp än boll 1, mätt lodrätt.             

Fråga: Är det tillåtet att använda färdiga delar som till exempel hjul? 
Svar: Ja.

Fråga: Måste bollarna träffa varandra för att föra kraften vidare, eller räcker det om t ex boll 1 åker in i en hiss som hissar upp boll
Svar: Bollarna behöver inte röra varandra, de behöver bara ”trigga” starten av nästa boll.

Fråga: Får man använda ”vad som helst” att bygga med? Måste banan byggas helt av trä/kartong e dyl, eller får man använda leksaker som ”Flex trax”, lego/duplo, bilar/delar från ”Hot Wheelers”.
Svar: Ja. I princip får man använda vilket byggmaterial som helst. Tänk på att elektricitet inte får användas.

Fråga: Ska banan vara fast på en träskiva eller kan den vara uppbyggd i ett klassrum med hjälp av stolar och bänkar.
Svar: Banan behöver inte vara fäst på något särskilt underlag. Det finns ingen begränsning på vilken yta konstruktionen får uppta. Det ska gå att filma bollarnas väg genom banan.

Fråga: Får man samla golfbollarna i en kopp som gör att boll nummer ett åker uppåt?
Svar: Två efterföljande bollar får inte krocka men det sägs inget om att inte till exempel boll 2 och 4 får hamna i samma kopp och agera motvikt.

Fråga: Måste koppen vara hel när bollen åker in i den? eller får det vara hål i sidan på koppen?
Svar: Målkoppen ska vara en kopp, det ska bara finnas ett hål in i koppen. Däremot får koppen ligga på sidan eller uppochned. Enda kravet är att bollen i slutet ska vara i koppen.

Fråga: Vart räknas de två 2 dm från? Är det botten av koppen eller ovansidan av koppen?
Svar: Måttet 2 dm räknas från överkant av boll 1 till lägsta kanten på koppens öppning.

Fråga: Får man använda en annan sfär i anordningen?
Svar: Om ni med en annan sfär menar fler bollar så absolut, bollar av alla sorter och storlekar så länge de ej går att förväxla med de fem numrerade bollarna. Är det golfbollar se till att de är en annan färg eller märkta med ett tydligt kryss eller så.

Fråga: Är det tillåtet att börja med en boll i målkoppen?
Svar: Så länge alla inbördes avstånd följer reglerna är det tillåtet. (Inte boll 1 förstås) Vid körningens slut får endast boll 1 finnas i koppen.