Klassuppgiften 2023

Klassuppgiften 

Klassuppgiften är en tävling för årskurs åtta där klassen utmanas i kreativitet och innovationsförmåga. Klassen får ett uppdrag och ska tillsammans konstruera en lösning på årets klassuppgift. I klassuppgiften får eleverna arbeta självständigt, söka kunskap, använda sitt matematiska tänkande och omsätta idéer i handling. Med klassuppgiften kommer en beskrivning av hur klassuppgiften är förankrad i läroplanen.

I slutet på oktober kommer klassuppgiften 2023 att publiceras på denna sida. Vill du veta mer kan du kolla på föregående års uppgift på länken nedan.

Länk till Klassuppgiften 2022

Länk till förankring i läroplanen för Klassuppgiften 2022

Vem kan delta?
Klasser i åk 8

Priser

Tre klasser kommer vinna fina priser till klasskassan!

Frågor
Har ni frågor under arbetets gång kan ni skicka dessa till klassuppgift@teknikattan.se. Frågor och svar om klassuppgifterna läggs upp på teknikåttans hemsida www.teknikattan.se. Kontrollera gärna om svaret redan finns på hemsidan innan ni frågar.
Du hittar en sammanfattning av inskickade och besvarade frågor om klassuppgiften via denna länk.

!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();