Klassuppgiften 2022

Klassuppgiften 

Klassuppgiften är en tävling för årskurs åtta där klassen utmanas i kreativitet och innovationsförmåga. Klassen får ett uppdrag och ska tillsammans konstruera en lösning på årets klassuppgift. I klassuppgiften får eleverna arbeta självständigt, söka kunskap, använda sitt matematiska tänkande och omsätta idéer i handling. Med klassuppgiften kommer en beskrivning av hur klassuppgiften är förankrad i läroplanen.

Länk till Klassuppgiften 2022

Länk till Klassuppgiftens förankring i läroplanen

25 mars sista dag för anmälan till Klassuppgiften, anmälan görs på din Lärarsida.

1 april deadline för inlämning av bidrag/film.

25 april presenteras finalisterna på vår webb.

9-13 maj Finalisterna redovisar sina bidrag för juryn.

19 maj presenteras vinnarna i Klassuppgiften i samband med Riksfinalen för Teknikåttans frågetävling.

Vem kan delta?
Klasser i åk 8

Priser

Tre klasser har chansen att vinna 10 000 kr var i följande kategorier

  • Funktion
  • Design och innovation
  • Presentation

Frågor
Har ni frågor under arbetets gång kan ni skicka dessa till klassuppgift@teknikattan.se. Frågor och svar om klassuppgifterna läggs upp på teknikåttans hemsida www.teknikattan.se. Kontrollera gärna om svaret redan finns på hemsidan innan ni frågar.
Du hittar en sammanfattning av inskickade och besvarade frågor om klassuppgiften via denna länk.

!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();