Klassuppgiften 2022

Klassuppgiften 

Klassuppgiften är en tävling för årskurs åtta där klassen utmanas i kreativitet och innovationsförmåga. Klassen får ett uppdrag och ska tillsammans konstruera en lösning på årets klassuppgift. I klassuppgiften får eleverna arbeta självständigt, söka kunskap, använda sitt matematiska tänkande och omsätta idéer i handling. Med klassuppgiften kommer en pedagogisk planering anpassad efter Lgr11. 

Årets klassuppgift presenteras den 1 november då vi också öppnar anmälan till Klassuppgiften. Håll utkik!

1 april deadline för inlämning av bidrag/film.

7 april presenteras finalisterna på vår webb.

9-13 maj Finalisterna redovisar sina bidrag för juryn.

19 maj presenteras vinnarna i Klassuppgiften i samband med Riksfinalen för Teknikåttans frågetävling.

Vem kan delta?
Klasser i åk 8

Frågor
Har ni frågor under arbetets gång kan ni skicka dessa till klassuppgift@teknikattan.se. Frågor och svar om klassuppgifterna läggs upp på teknikåttans hemsida www.teknikattan.se. Kontrollera gärna om svaret redan finns på hemsidan innan ni frågar.
Du hittar en sammanfattning av inskickade och besvarade frågor om klassuppgiften via denna länk.

Tidigare Klassuppgifter

Under fliken pedagogisk material hittar du tidigare Klassuppgifter. Länk till pedagogiskt material