Frågor och svar- Klassuppgiften 2023

Har du en fråga om Klassuppgiften 2023? Maila den då till oss på klassuppgift@teknikattan.se

Inkomna frågor om klassuppgiften 2023 publiceras på denna sida!

Fråga: Burken ska vara med från i början av konstruktionen eller kan komma på mitten eller slutet av konstruktionen?
Svar: Det räcker med att burken är med i slutet av kedjereaktionen och att den då åker in i en papperskorg. Konstruktionen kan bestå av vilka saker som helst som sätter fart på varandra i en kedjereaktion. Det hela ska sluta med att något gör att en tom burk hamnar i en papperskorg, till exempel genom att något annat objekt stöter till burken så att den faller ner i papperskorgen. 

Fråga: Vi vet inte hur vi ska börja.
1-Vilka material  behöver vi använda?
2- Ska våra elever hämta saker hemifrån eller hitta på skolan?
3- Ska de arbeta självständigt eller arbeta i gruppvis och sedan kombinera sina kedjereaktioner med varandra?
Svar: Det finns många sätt att jobba med klassuppgiften och det går att tänka sig olika upplägg. Ett tips för att komma i gång kan vara att hämta inspiration från filmer på till exempel Youtube. En sökning på ”chain reaction ideas” eller liknande kan ge en hel del tips och idéer för att komma i gång och även tips på vilka material som kan tänkas fungera att använda.

  1. Det är fritt att använda vilka material som helst. Det enda material som måste finnas med är en tom burk och en papperskorg eftersom kedjereaktionen ska sluta med att en tomburk hamnar i en papperskorg. Vi ser gärna att återvunna material används.
  2. Kanske går det att hitta material på skolan, om eleverna vill ta med hemifrån går det så klart också bra.
  3. Det går att göra upplägget i klassen på många olika sätt. Till exempel kan klassen delas in i mindre grupper där varje grupp bygger en mindre kedjereaktion som sedan kopplas ihop till en stor. Ett annat sätt att jobba kan vara att olika grupper i klassen jobbar med olika aspekter av konstruktionen (samla material, design, hitta idéer som gör maskinen mer spektakulär, hitta tekniska lösningar som fungerar bra i en kedjereaktion, filma snyggt, etc).

Fråga: Får eleverna använda sig av ett radiostyrt fordon (som styrs av en människa) i sin kedjereaktion?
Svar: Det är ett gränsfall, i så fall borde den som styr fordonet på något sätt ingå i kedjereaktionen. Tänk på att det finns en risk att de klasser som bedömer ert bidrag inte anser att det är en kedjereaktion som är komplicerad, underhållande, spektakulär och tilltalande om det är svårt att förstå hur det radiostyrda fordonet ingår i en större kedjereaktion.

Fråga: Är det tillåtet att använda programmering (arduino) och elmotorer i kedjereaktionen?
Svar: Det är inte förbjudet att använda motorer eller programmerbar utrustning, så det kan fungera om det tydligt framgår att de ingår i en större kedjereaktion. Men tänk på att det är andra klasser som kommer att bedöma enligt vad de anser vara en komplicerad och tilltalande kedjereaktion. Det finns en risk att de inte sätter så höga poäng om det blir alltför mycket motoriserade inslag i förhållande till mekaniska energiomvandlingar i kedjereaktionen.