Frågor och svar Klassuppgiften 2021

Efter hand som vi får in frågor om “Klassuppgiften 2021” så publicerar vi dem här.

F1: Får man använda LEGO Mindstorms?

  • Det går bra att använda LEGO mindstorms för att lösa uppgiften. Iakttag dock försiktighet när du jobbar med vatten, jag rekommenderar att du vattensäkrar med exempelvis en plastpåse eller liknande.

F2: Var ska bollarna samlas in?

Bollarna ska samlas in innanför konstruktionens ramar. Jag citerar från texten:

”Målet är att under tävlingstiden samla in så många pingisbollar från vattenytan som möjligt och placera dessa inom konstruktionens ramar (20 x 20 cm, valfri höjd/djup).”

F3: Får man använda fläktar?

Ja, fläkten ska dock vara en del av en egen konstruktion, alltså följa följande regel:

”Plastsamlaren ska vara er egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar.”

Alltså inte en färdigbyggd konstruktion. Men fläktar drivna av t.ex. en LEGO mindstorms, Arduino/microbit eller fristående motor är helt och fullt tillåtet.

F4: Får man tömma backen på vatten under tävlingen?

Nej. Plastsamlaren är tänkt att samla in pingisbollarna från vattenytan. Tillämpad i en verklig situation är det omöjligt att tömma haven på vatten för att samla in plast.

F5: Måste plastsamlaren fällas ihop till 20X20 cm efter man har plockat upp alla bollar?

Eventuella verktyg eller liknande som har fällts ut från konstruktionen måste inte fällas in igen efter tävlingstidens slut. Däremot måste de insamlade bollarna rymmas inom konstruktionens ursprungliga ram (20 x 20 cm) vid tävlingstidens slut. Om det rör sig om en båt eller en mobil konstruktion kan denna naturligtvis befinna sig på en annan plats vid tävlingstidens slut. Dock måste bollarna fortfarande rymmas inom konstruktionens ursprungliga ram.