Frågor och svar Klassuppgiften 2021

Efter hand som vi får in frågor om ”Klassuppgiften 2021” så publicerar vi dem här.

F1: Får man använda LEGO Mindstorms?Det går bra att använda LEGO mindstorms för att lösa uppgiften. Iakttag dock försiktighet när du jobbar med vatten, jag rekommenderar att du vattensäkrar med exempelvis en plastpåse eller liknande.

F2: Var ska bollarna samlas in?

Bollarna ska samlas in innanför konstruktionens ramar. Jag citerar från texten:

”Målet är att under tävlingstiden samla in så många pingisbollar från vattenytan som möjligt och placera dessa inom konstruktionens ramar (20 x 20 cm, valfri höjd/djup).”

F3: Får man använda fläktar?

Ja, fläkten ska dock vara en del av en egen konstruktion, alltså följa följande regel:

”Plastsamlaren ska vara er egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar.”

Alltså inte en färdigbyggd konstruktion. Men fläktar drivna av t.ex. en LEGO mindstorms, Arduino/microbit eller fristående motor är helt och fullt tillåtet.

F4: Får man tömma backen på vatten under tävlingen?

Nej. Plastsamlaren är tänkt att samla in pingisbollarna från vattenytan. Tillämpad i en verklig situation är det omöjligt att tömma haven på vatten för att samla in plast.

F5: Måste plastsamlaren fällas ihop till 20X20 cm efter man har plockat upp alla bollar?

Eventuella verktyg eller liknande som har fällts ut från konstruktionen måste inte fällas in igen efter tävlingstidens slut. Däremot måste de insamlade bollarna rymmas inom konstruktionens ursprungliga ram (20 x 20 cm) vid tävlingstidens slut. Om det rör sig om en båt eller en mobil konstruktion kan denna naturligtvis befinna sig på en annan plats vid tävlingstidens slut. Dock måste bollarna fortfarande rymmas inom konstruktionens ursprungliga ram.

F6: Är det tillåtet att bygga plastsamlaren av bara lego? 

Ja.

F7: Finns det några legobitar man inte får använda?

Nej.

F8: Kan man använda en färdig pump?

Man får använda en pump, men man får inte tömma backen på vatten (se F4).

F9: Vad menas med att den inte får påverkas utifrån när insamlingstiden startas? Får man inte röra någon minsta del, typ vev eller strömbrytare? Då känns det svårt att framdriva den mekaniskt och det känns spontant som att vi måste programmera platssamlaren?

Man får naturligtvis slå på den eller veva upp den då den ska startas. LEGO mindstorms eller mikrokontrollers får också användas. Det man inte får göra är att fjärrstyra den eller peta/röra på plastsamlaren (eller bollarna) efter att man har startat plastsamlaren.

Om man vill framdriva den mekaniskt, kan det gå t.ex. genom en uppsnurrad gummisnodd som man släpper då tiden börjar. Men efter att man har ”släppt iväg” plastsamlaren får den inte styras eller manipuleras, men den får absolut programmeras så att den jobbar autonomt.

F10: I beskrivningen av tävlingsuppgiften står ”Däremot är det inte tillåtet att ha med färdiga delar som är konstruerade just för insamling.”

Kan den meningen förtydligas?

Vi ber om ursäkt för den otydliga formuleringen.

Man får använda en uppsjö fristående delar som t.ex. motorer, propellrar, rör, fläktar, LEGO mindstorms, microbits, sensorer, gummisnoddar, legobitar. Här vill vi verkligen inte begränsa er! Man får också använda korgar eller silar, även om det tycks strida mot formuleringen. (En korg använder man för att samla in saker).

Det man inte får göra är att lösa uppgiften med en färdig produkt/apparat. Eller att lösningen bygger på en modifierad version av en färdig produkt/apparat (som då troligtvis skulle vara någon typ av uppsamlare/insamlare).

F11: Får eleverna bygga två konstruktioner t.ex 10×20 + 10×20? Får de vara på skilda platser vid starten av uppgiften?

Nej, det ska vara en sammanhållen konstruktion som ryms inom måtten 20×20 cm. Man skulle egentligen kunna tänka sig att det är OK om de sitter ihop och sedan delar på sig. Problemet uppstår vid bedömningen, då bollarna måste samlas in på konstruktionen, alltså rymmas inom samma mått (20 x 20 cm). Därav blir det svårt att bedöma en sådan konstruktion utifrån de regler som är givna. Bollarna måste då samlas in på en av de två konstruktionerna (10 x 20 cm), valfri djup/höjd.

Notera att det är tillåtet att fälla ut verktyg eller liknande, efter starten som kan uppta en större area än 20 x 20 cm.

F12: Får de insamlade pingisbollarna fortfarande flyta på vattenytan innanför konstruktionens 20×20 eller måste de lyftas upp? (Räcker det med att hägna in bollarna innanför konstruktionen?)

Det går bra att samla pingisbollarna i ett hägn, så länge som de är innanför konstruktionens angivna mått (20 x 20 cm). Bollarna får alltså fortfarande flyta på vattenytan. Endast de bollar som är innanför konstruktionens/hägnets mått efter tiden har stoppats kommer att räknas. Utifall bollarna samlas på vattenytan måste konstruktionens mått/hägnet vara tydligt avgränsat så att det kan kontrollmätas i efterhand.

F13: Måste plastsamlaren – om den står utanför backen – stå på samma nivå som backen? Får plastsamlarens lägsta punkt t.ex. vara 30 mm ovanför backens botten? Mäter man fortfarande vattendjupet från backens botten om plastsamlaren står längre upp än backen? Om inte, varifrån mäter man vattendjupet?

Plastsamlaren får byggas både ovanför och nedanför plastbackens botten. Men tänk på att den måste rymmas inom 20 x 20 cm, valfritt djup och höjd. Så om du vill att den ska stå högre, så får du bygga ett ”torn” eller liknande som bas, och där basen (och hela tornet) ryms inom tvärsnittsarean 20 x 20 cm. Du får alltså inte ställa den på en stol eller en pall.

Med dessa regler i åtanke så mäts vattendjupet från backens botten.