Frågor och svar – Klassuppgiften 2020

På grund av Coronavirusutbrottet och de beslut som tagits av olika instanser i samhället behöver Teknikåttan anpassa tävlingen 2020 efter detta. Vi har därför funnit det nödvändigt att besluta att vi ställer in regiontävlingarna samt rikstävlingen 2020.

De klasser som gått vidare i tävlingen 2020 och önskar stanna kvar i tävlingen, erbjuds att göra det genom att delta med klassuppgiften. Vi har modifierat delar av klassuppgiften så den kan presenteras för Teknikåttans domare på distans. Detta innebär att ni inte kommer behöva resa för att vara med i tävlingen.

Uppdaterad klassuppgift

Följande frågor och svar gäller för Regiontävlingens klassuppgift

Sopsortering

FRÅGA: Får man blöta kulorna ?
SVAR: Kulorna får vara blöta när de har kommit igenom maskinen men ska inte vara det när starten går.

FRÅGA: Skulle poäng avdras ifall konstruktionen sorterar efter ordning istället för material?
SVAR: Hur maskinen sorterar bedöms inte, endast att kulorna hamnar i rätt behållare.

FRÅGA: Är vikten på de olika kulorna markanta?
SVAR: Metallkulorna är i stål och väger ca 10 gram. Plastkulorna är i polypropylen och väger 1,4 gram och träkulorna väger 1 gram


FRÅGA: Är de olika materialen i olika färger?
SVAR: Träkulorna kan vara lite flammiga men materialen är inte färgade.

Fråga: Vilka mått och material har röret som ska monteras på sorteringsmaskinen?
SVAR: Röret är i plast 200 mm långt och 20 mm i diameter öppet i båda ändar.

FRÅGA: Vi undrar om det är tillåtet att använda elektroniska komponenter i sopsorteringsuppgiften? T ex Lego Mindstorm el. dyl.
SVAR: Ja det är tillåtet med elektroniska komponenter. Inga kablar får sticka ut från maskinen så all strömförsörjning måste via batteri eller dyl.

FRÅGA: Får man använda LEGO och Knex när vi bygger sopsorteringsapparaten?
SVAR: Ja.

FRÅGA: Vad får man göra under justeringsminuten?
SVAR: Justeringsminuten är till för att ladda, finjustera, nollställa eller vad som kan behöva göras precis före start av sorteringen. Beroende på konstruktion kan det variera väldigt mycket. Inför andra försöket blir det den tid ni har att återställa maskinen och göra eventuella ändringar.

FRÅGA: Är 50 x 50 x 50 yttermåtten? Måste man bygga en låda? 
Svar: Ja det är yttermåtten. Ni behöver inte ha en låda med dessa mått. Det är upp till domaren att bedöma om konstruktionen håller sig innanför måtten.

Blogg