Frågor och svar – Klassuppgift 2019

Frågor och svar om Klassuppgifterna 2019

Följande frågor och svar gäller för Rikstävlingens klassuppgift

Timer

FRÅGA: Handlar det bara om hela minuter (3-7), som timern ska göra sitt jobb eller kan uppdraget vara så här:
Ställ in timern på 3 minuter och 40 sekunder?
SVAR: Det behöver inte vara hela minuter utan det kan vara 3 minuter och 40 sekunder. ”Tiden då burken skall välta specificeras med sekundnoggrannhet och behöver inte vara en jämn minut.”

FRÅGA: Vi undrar vilka tidsintervaller det är på timern. Är det 10 sek intervaller, minut intervaller eller kan vi t.ex. få tiden 4.33?
SVAR: Det är sekundnoggrannhet och kan alltså vara exempelvis 4.33.

FRÅGA: Är det ok att använda en tidtagning som bygger på en legobyggsats, se bifogade bilder.
SVAR: Det är tillåtet att använda lego, men inte färdiga delar som mäter tiden. På bilden ser det inte ut som att legobyggsatsen är gjord för att mäta tid (exempelvis en klocka) och därför är det tillåtet.

Spelkortsschack

FRÅGA:Kommer mottagarna vara vända så att de har de svarta eller vita pjäserna framför sig?
SVAR: Det finns inget specificerat om exakt hur schackspelet ska vara uppställt. Mottagarna kan vrida spelet hur de vill så att de exempelvis har de vita pjäserna närmast sig.

FRÅGA: Det står att pjäserna kommer flyttas enligt reglerna, betyder det att det kommer vara 3 pjäser av varje färg?
SVAR: Det är 32 schackpjäser på brädet. 6 pjäser har flyttats som i de första dragen i ett vanligt schackparti. 3 vita och 3 svarta pjäser har flyttats från startpositionerna.

Följande frågor och svar gäller för Regiontävlingens klassuppgift

Timer

FRÅGA: Man får inte använda eld för att driva timern – får man använda eld över huvud taget?
Ett ljus som bränner av ett snöre på en viss tid driver ju inte det hela……….
SVAR: Syftet med att inte tillåta användning eld är för att det inte skall riskera att uppstå någon brandfara eller att en sprinkler eller brandlarm utlöses. Även startmekanismen ingår i maskinen/timern och inte heller den delen får drivas med eld. Så att använda eld är inte tillåtet i uppgiften.

FRÅGA: Vår konstruktion kommer fästa på en skiva, som kommer att behöva hållas upp med hjälp av en stödplanka på baksidan som sitter fast i skivan men ej i underlaget. Är det giltig att använda sig av denna stödplankan i tävlingen?
SVAR: Ja, det är tillåtet, stödplankan räknas då som en del av maskinen.  Men observera dessa regler:  ”Maskinen får sticka ut utanför kvadraten, men ingen del av den får vid genomförandet vidröra underlaget utanför kvadraten.” och ”(maskinen) ska få plats i en stängd flyttkartong vid transport (58x41x35 cm, Clas Ohlson art.nr 31-3812)”. Så plankan tillsammans med resten av maskinen måste få plats i flyttkartongen och får inte vidröra underlaget utanför kvadraten.

FRÅGA: Fråga angående timern, får man använda magneter till konstruktionen och får man använda vatten som energikälla?
SVAR: Det är tillåtet att använda magneter och vatten. Ni behöver ha med vattnet själv och det behöver få plats i flyttkartongen vid transporten till tävlingen. Eftersom maskinen skall stå på ett vanligt bord ber vi er att inte låta vattnet rinna rakt ut på bordet eller golvet så att det riskerar att bli en vattenskada. Om ni använder rinnande vatten, tag i så fall med ett uppsamlingskärl som vattnet rinner ner i.

FRÅGA: Vi i min klass undrar om man kan veva på en spak som energikälla?
SVAR: Ja, det är tillåtet att tillföra energi genom att veva, men i så fall behöver energin lagras på något sätt om den skall driva maskinen. Efter en minut är det inte längre tillåtet att påverka maskinen: ”När klockan visar 1 minut eller mer är det inte längre tillåtet att vidröra maskinen eller påverka den på annat sätt, det är också först då som maskinen får börja vidröra burken.”

FRÅGA: Det står att 2 representanter från klassen tar hand om timern vid tävlingen. Måste det vara av de 4:a som är anmälda som tävlingslag?
SVAR: Nej, det kan vara vilka som helst som går i klassen.

FRÅGA: Vi undrar ifall man får fästa maskinen på en mindre spånskiva (40 cm x 40 cm)? Å om man använder vatten, måste då uppsamlingskärlet få plats i lådan med resten av maskinen?
SVAR: Det är tillåtet att fästa konstruktionen på en spånskiva, som då räknas som en del av maskinen. Den kan dock inte vara 40 x 40 cm om den skall fungera som en bottenplatta eftersom denna regel finns: ”Maskinen och burken skall båda stå helt inom kvadraten och de får inte vidröra varandra.” Allt som ingår i konstruktionen (exempelvis spånskiva, vatten och uppsamlingskärl) skall få plats i samma flyttkartong  ( med måtten 58 x 41 x 35 cm.)

FRÅGA: Vi undrar om man får använda en cykelpump när man sätter upp sin maskin för att trycka ihop luft i en flaska?
SVAR: Ja, pumpen och flaskan räknas då till maskinen och måste få plats i flyttkartongen tillsammans med övriga delar som hör till maskinen.

FRÅGA: Hej, vi undrar om det är tillåtet att använda sig av en byrett vid byggandet av timer?
SVAR: Byretten är inte gjord för att mäta tid och är därför en del som är tillåten att använda i konstruktionen.

FRÅGA: Jag fick problem då jag skulle köpa flyttlåda på CO, eftersom de hade bytt mått….inte på hemsidan men i affären 🙁
Lådan är 58 x 33 x 42 cm. Är detta ett problem eller ok?
SVAR: Syftet med att konstruktionen skall få plats i en flyttkartong är för att undvika enormt stora konstruktioner som kan bli svåra att transportera och hantera i tävlingslokalerna, det är inte för att försvåra konstruktionen av maskinerna. Ni behöver inte komma med maskinen i flyttkartongen som står i uppgiften, det räcker att den kan få plats i en normal flyttkartong: ”(konstruktionen) ska få plats i en stängd flyttkartong vid transport (58x41x35 cm, Clas Ohlson art.nr 31-3812).” De flesta normala flyttlådorna är något mindre än 58x41x35 cm, och lådan från Clas Ohlson valdes för att det är en lättillgänglig stor låda att ha vid kontroll av storleken på konstruktionerna under tävlingsdagen. Nu verkar det som att Clas Ohlson kan ha ändrat något på måtten och att den nya lådan är 1 cm längre, men har något mindre volym då den också är 2 cm smalare. Detta är inte något som väsentligen ändrar på förutsättningarna. En sådan låda fungerar också för se till att konstruktionerna inte skall bli alltför stora, vilket var syftet med regeln.

FRÅGA: Får man ha burken på bottenplattan? Eller måste den stå på bordet?
SVAR: Burken skall stå på borden och får inte nudda någon del av konstruktionen. ”Maskinen och burken skall båda stå helt inom kvadraten och de får inte vidröra varandra.”

FRÅGA: Kan man använda färdiga delar såsom byretter, träpinnar och dylikt?
SVAR:  Ja, det är tillåtet. ”(maskinen) ska vara en egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar. Däremot är det inte tillåtet att ha med färdiga delar som mäter tiden (exempelvis en äggklocka eller ett färdigt timglas).”

FRÅGA: Är det tillåtet att använda en ”färdig” råttfälla? Om inte…Är det tillåtet att använda en ”hembygd” råttfälla?
SVAR: Ja det är tillåtet, råttfällan mäter inte tid: ”(maskinen) ska vara en egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar. Däremot är det inte tillåtet att ha med färdiga delar som mäter tiden (exempelvis en äggklocka eller ett färdigt timglas).”

FRÅGA: Min klass undrar om själva maskinen kan liksom omringa burken utan att ha kontakt givetvis?
SVAR: Ja, det är tillåtet om de inte vidrör varandra vid starten. ”>Maskinen och burken skall båda stå helt inom kvadraten och de får inte vidröra varandra.”

FRÅGA: Får man ha PET-flaskor med i konstruktionen?
SVAR: Ja, det är tillåtet.

FRÅGA: Jag har en färdig anslutning att ha mellan två flaskorna som man har när man skapar en virvel. Är det ok att ha denna med i maskinen?
SVAR: Ja.

FRÅGA: Är det så att burken behöver stå med botten neråt mot bordet eller funkar det om burken med botten på en våg (burken står fortfarande uppåt?
SVAR: Burken måste stå direkt på bordet. Har ni med en våg räknas den som en del av maskinen. ”Maskinen och burken skall båda stå helt inom kvadraten och de får inte vidröra varandra. ”

FRÅGA: Räknas burken som liggande även fast den ligger på konstruktionen vi byggt eller måste den ligga på bordet?
SVAR: För att fallet skall vara godkänt krävs att burken välter ned till vågrät position och att en del av burken landar inom kvadraten. Burken behöver inte nödvändigtvis lägga sig direkt på bordet för att det skall vara godkänt. Eftersom maskinen också står inom kvadraten kan det hända att burken landar på maskinen. Om burken hamnar på en del av maskinen som står inom kvadraten är det godkänt om burken har varit vågrät under fallet. Däremot är det inte godkänt om burken delvis välter mot maskinen utan att den har passerat förbi vågrät position. Det är inte heller godkänt om burken flyger iväg så att den hamnar utanför kvadraten första gången den landar.

FRÅGA: Får vi använda en hammare i timern?
SVAR: Ja, det är tillåtet.”(maskinen) ska vara en egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar. Däremot är det inte tillåtet att ha med färdiga delar som mäter tiden (exempelvis en äggklocka eller ett färdigt timglas).”

FRÅGA: Får de använda plastslangar o sprutor (hydralik) i sin anordning? Får de bygga ett ”skelett” med tekniklego eller är det bara enstaka bitar som får användas?
SVAR: Det är tillåtet att använda dessa delar.

FRÅGA: Vi undrade om man kunde ha hela maskinen i en plastlåda så att det inte skvätter vatten på golvet? Om lådan är 40×40
SVAR: Det behöver vara en mindre låda. Lådan räknas som en del av maskinen. Eftersom både maskinen och burken skall få plats i kvadraten som är 40 x 40 cm och maskinen inte får vidröra burken vid starten måste lådan vara mindre än 40 x 40 cm så att det finns plats kvar i kvadraten för burken.

FRÅGA: Går det att använda färdiga labbstativ till Timer-bygget?
SVAR: Ja, det är tillåtet.

FRÅGA: Vi har byggt klart våran timer i trä på träslöjden, är det okej att ha den i trä?
SVAR: Det är tillåtet att bygga i trä.

FRÅGA: Vi undrar även vad platan till timern är gjord av på plats?
SVAR: Timern skall stå på ett vanligt bord under tävlingen.

FRÅGA: Vi undrar vart på bordet timerkonstruktionen kommer att stå. Mitt på bordet eller på kanten? Vi undrar eftersom vi kanske vill ha en utstickande del och det är risk att den kommer åt bordet (men har inget behov av att vara stöttad).
SVAR: Kvadraten som konstruktionen skall stå i kan vara var som helst på bordet och det kommer att se olika ut i de olika regionerna. Ni kan inte ha delar som sticker ut utanför kvadraten och sedan går ner under bordskivans nivå. Det kan vara ett väldigt stort bord med en kvadrat på mitten och då skulle konstruktionen nudda bordet utanför kvadraten, vilket inte är tillåtet.

FRÅGA: Får maskinen välta efter att den vält omkull burken?
SVAR: Maskinen får inte välta så att den hamnar utanför kvadraten. Om den välter inom kvadraten och inte nuddar bordet utanför är det OK. ”ingen del av den (maskinen) får vid genomförandet vidröra underlaget utanför kvadraten.”

FRÅGA: Får man använda en färdig tratt/kon?
SVAR: Ja

FRÅGA: Är det tillåtet för maskinen att röra bruken vid flera tillfällen under tävlingstiden? Om burken t ex först lutas mot en del av maskinen och senare välts till vågrät position?
SVAR: Ja, det är tillåtet så länge maskinen inte vidrör burken under den första minuten.

FRÅGA: Måste hela kartongen kunna stängas?
SVAR: Ja, maskinen skall kunna få plats i en stängd flyttkartong.

FRÅGA: Är det tillåtet att använda en 3Dskrivare för att skriva ut 3Dmodeller om man modellerar modellen själv?
SVAR: Ja, det är tillåtet.

FRÅGA: Flera av mina elever arbetar med vattenflöden på burkuppgiften. Då har de använt ställningar som finns i No:n för att hänga upp sina flaskor mm i. Är det ok? Eller måste de bygga egna ställningar? De har byggt själva burkvältar maskinen.
SVAR: Ja, stativen är tillåtna att använda.

FRÅGA: Vi undrar om vi kan få använda en sax i vår timer, som en del av maskinen.
SVAR: Ja, det är tillåtet.

FRÅGA: Vi undrar om man får ha något utanför rutan så länge det svävar i luften och är en del av maskinen?
SVAR: Ja, men det får inte nudda underlaget utanför rutan.

FRÅGA: Är det ok att bygga maskinen på en bottenplatta, säg 39cm x 39cm och i plattan borra ett hål där burken placeras. Burken vidrör inte bottenplattan förrän den puttats omkull.
SVAR: Ja, det är tillåtet om burken och bottenplattan inte vidrör varandra från början.

FRÅGA: Vi undrar om det funkar att ha wettexduk under konstruktionen för att suga upp vattnet?
SVAR: Det är tillåtet, den räknas då som en del av konstruktionen och får alltså inte sticka ut utanför kvadraten eller vidröra burken från start. Om det fungerar för att undvika att bordet kan bli vattenskadat beror på hur mycket vatten ni använder, om ni har mer vatten än duken kan suga upp kan det behövas ett uppsamlingskärl.

FRÅGA: Vi har en boll som släpps och välter burken. Får bollen rulla utanför kvadraten (40×40).
SVAR: Bollen räknas som en del av konstruktionen och får inte rulla utanför kvadraten. Så om ni har en rullande boll behövs någon lösning som ser till att den inte rullar iväg utanför kvadraten.

 

Spelkortsschack

FRÅGA: Vi undrar om antalet schackpjäser är som en full uppsättning pjäser i ett vanligt schack? Dvs om det är en svart och en vit kung, en svart och en vit dam, ett svart och ett vitt torn, 8 svarta och vita bönder etc.
SVAR: Ja: ”Pjäserna är de vanliga 32 som används till schack och kommer att vara lätta att känna igen.”

FRÅGA: Min fråga angår kortleken som kommer att finnas vid tävlingen. Ni skriver att det kommer att vara en standard kortlek, men när jag söker efter ”Öbergs spelkort standard kortlek” finner jag ingen information om hur de indeviduela korten ser ut. Då deras utseende skulle kunna leda till vissa fördelar när det kommer till att förmedla information undrar jag om jag kan få ett foto eller en länk till ett foto av dem?
SVAR: På tävlingsdagen kommer det vara Öbergs spelkort inköpta på Clas Ohlsson, artikelnummer 34-1686.

FRÅGA: Är en position av pjäser på schackbrädet samma position som om man skulle vänt den uppochner?
SVAR: Ja, schackbrädet är rotationssymmetrisk och ser likadant ut om det roteras ett halvt varv.

FRÅGA: Kan man ta bort kort efter man har sett pjäsernas positioner?
SVAR: Alla kort i kortleken skall lämnas över till sändarna: ”Funktionären kommer också rätta till kortleken så att korten ligger samlade i ett enda rätblock”

FRÅGA: Kommer spelpjäserna som ska användas stå uppställda eller kommer samtliga 32 pjäser ligga ”i en hög” som sedan ska kodas?
SVAR: Pjäserna kommer inte vara uppställda på schackbrädet utan kommer att finnas på sidan av brädet: ”Mottagarna skall placera ut pjäser på ett tomt schackbräde”.

FRÅGA: Får sändarna tillbaka korten de skickat till mottagarna?
SVAR: Nej, alla korten lämnas över på en gång till funktionären som sedan transporterar dem till mottagarna för avkodning.

FRÅGA: Kommer eleverna veta vilka pjäser det är innan tävlingen eller ska de skapa en kod som fungerar för samtliga 32 spelpjäser?
SVAR: Det behövs en kod som kan klara alla pjäser, exakt vilka sex pjäser som skall placeras ut framgår av bilden som sändarna får under tävlingen. ”Pjäserna är de vanliga 32 som används till schack och kommer att vara lätta att känna igen.”

FRÅGA: OM eleverna väljer att använda färre än fyra sviter. Får de då välja vilka sviter de vill använda sig av?
Exempelvis Klöver och hjärter.
SVAR: Ja.

FRÅGA: Om man väljer en färg tex hjärter, får man då 52 kort som är hjärter eller bara de 13 kort som finns i en kortlek?
SVAR: Korten sorteras ut från en kortlek, så om endast hjärter väljs är det 13 kort.

FRÅGA: Får kortleken skickas fram och tillbaka?
SVAR: Nej, kortleken skickas en gång.

FRÅGA: Hur räknas tiden för sändare och mottagare?
SVAR:  Sändarna har 5 minuter på sig att utifrån bilden på schackspelet sortera upp kortleken. Mottagarna har 3 minuter på sig att avkoda och sätta ut pjäserna från att de har fått den sorterade kortleken. Tiderna kommer mätas av tävlingsfunktionärer.

FRÅGA: Om gruppen väljer att använda 13 kort (en färg) är det endas dessa som skickas då eller är det alla 52 kort?
SVAR: Om 13 kort väljs får sändarna en kortlek med 13 kort, så det är endast de som skickas till mottagarna.

FRÅGA: Måste sändarna välja hur många färger de ska använda innan de ser pjäsernas placering?
SVAR: Ja, kortlekarna delas ut innan sändarna får se bilden med pjäserna.

FRÅGA: En fråga om schackpjäs uppgiften. Det är sex pjäser som ska sättas ut under tävlingen om jag uppfattat rätt. Vi undrar om det kommer bli mer än 2 av samma sort ex tre bönder?
SVAR: Det är sex pjäser som skall placeras ut och de plockas ut bland en vanlig uppsättning schackpjäser till varje bräde: ”Pjäserna är de vanliga 32 som används till schack och kommer att vara lätta att känna igen.”

FRÅGA: Vi undrar om man kan ha fler kort i en färg (ex: två Ruter 2) om man bara har en färg. Men om man får det, kan man fortfarande få bonus poängen för att bara ha en färg.
SVAR: Nej, korten sorteras ut från en vanlig kortlek. Om ni väljer att bara ha ruter får sändarna bara de 13 ruterkorten som finns i kortleken.

Fråga: Vi undrar också om dem som kommer att gå med kort leken mellan sändare och mottagare kommer att få vända på kort som är mitt i leken.
SVAR: Nej, funktionären kommer bara att rätta till kortleken så att den ligger samlad om några kort skulle sticka ut när den överlämnas av sändarna. Eventuellt levereras dock hela kortleken till mottagarna vänd åt ett annat håll än den överlämnades till funktionären. Ordningen på korten och hur de är vända inne i kortleken ändras inte.

FRÅGA: Vi undrar även om hur många färger man måste får använda för att få extra poäng och hur mycket är bonusen per färg som tar vi bort.
SVAR: Poängberäkningen finns detaljerat beskriven i uppgiften. I korthet fås totalt två bonuspoäng för varje spelkortsfärg (hjärter, ruter, klöver eller spader) som väljs bort under förutsättning att minst tre pjäser hamnar rätt.

FRÅGA: Vi undrar om sändarna får lägga några kort upp och ner i sin hög när de skickar till sin kod?
SVAR: Ja, några kort kan vändas upp och ned i högen: ”Korten får vändas i valfri ordning, men funktionären kan komma att vända runt kortleken, så mottagarna kan inte veta vad som var upp eller ned på den när sändarna lämnade över den till funktionären.”

FRÅGA: Får man något att anteckna på under tävlingen? Ex: papper och penna.
SVAR:  Nej , ”Både sändarna och mottagarna får ha med sig sin kod nedtecknad på ett papper, men inga andra hjälpmedel.”

FRÅGA: Plockas pjäserna ut utifrån alla 32 eller utifrån pjässorterna? Kan man med andra ord anta att det finns mindre chans att få 2 damer än 2 bönder?
SVAR: ”Pjäserna är de vanliga 32 som används till schack och kommer att vara lätta att känna igen.” Det innebär att det maximalt kan vara 2 damer, men att det kan vara 6 bönder.

FRÅGA: De som ska placera ut pjäserna med hjälp av koden, får dem alla 32 pjäser som finns eller bara de 6 som ska används?
SVAR: ”Pjäserna är de vanliga 32 som används till schack…”

FRÅGA: Ska även uppgift 2 Spelkortsschack redovisas?
SVAR: Ja. Klassuppgifterna 1 Timer och 2 Spelkortsschack skall redovisas på regiontävlingen den 11 april och 3 Blogg skall redovisas under perioden 26 mars- 9 april.

FRÅGA: Kommer alla spelpjäserna vara olika, alltså är det en kung, en bonde, en dam osv eller kan det vara flera av samma?
SVAR: Det kan vara vilka som helst av de 32 pjäserna, dvs det kan exempelvis vara 6 helt olika pjäser eller exempelvis 6 likadana bönder.

FRÅGA: Vi undrar om det kommer finnas bönder, torn, springare, löpare, damer och kungar. Eller bara bönder, springare(häst), dam och kung som står skrivet i instruktionerna.
SVAR: Alla 32 pjäser som hör till schackbrädet kommer att stå bredvid mottagarnas schackbräde. 6 av dessa pjäser skall placeras ut så att det ser ut som på bilden som sändarna får.

FRÅGA: Dessutom undrar vi om korten får ligga vända åt olika håll när sändaren ger mottagaren kortleken.
SVAR: Ja, korten får vändas åt olika håll.

FRÅGA:  Är det endast en gång sändarna skickar korten till mottagarna?
SVAR: Ja, kortleken skickas endast en gång mellan sändare och mottagare.

FRÅGA: Hur stort papper får man använda till spelkortsschack?
SVAR: ”Både sändarna och mottagarna får ha med sig sin kod nedtecknad på ett papper, men inga andra hjälpmedel.” Det finns ingen gräns för stort pappret får vara, men de får inte ha med sig en penna att anteckna med, bara pappret med koden nedskriven i förväg.

FRÅGA: Det står att det ska vara 2 sändare och 2 mottagare. Måste man använda 2 st eller får man bara ha en sändare och en mottagare?
SVAR: Vi tror att det är bra att så många som möjligt i klasserna är med och jobbar med klassuppgifterna. Men eftersom det inte finns något som hindrar att en av sändarna eller mottagarna sitter helt passiv under tävlingen tillåter vi också att det endast är en sändare eller mottagare som är med, vilket kan underlätta om det är svårt att få ihop ett tävlingslag.

FRÅGA: Hur stor plats får sändaren och mottagarna att arbeta på eftersom vi vill lägga ner korten?
SVAR: Eftersom det ser olika ut i olika regioner kan vi inte lova några speciella mått på arbetsytan som de tävlande sitter vid. Det är inte heller något som vi gått ut med när uppgiften publicerades. Så vi rekommenderar inte att ni gör en kod som kräver att det finns en arbetsyta med en särskild storlek för att det skall fungera.

FRÅGA: Behöver man använda alla kort av de som hämtats ut i de spelkortsfärger man väljer eller kan man bara använda ett antal av dem? Kan det bli kort över?
SVAR: Nej, inga kort av de som har hämtats ut skall bli över hos sändarna. I uppgiften står det så här om kortleken: ”Den ordnade kortleken transporteras av en funktionär till mottagarna” och ”Funktionären kommer också rätta till kortleken så att korten ligger samlade i ett enda rätblock…” . Det står också att korten skall sorteras, inget om att korten skall väljas ut. Så alla kort som hämtades ut behöver vara med i den sorterade kortleken som lämnas över till funktionären.

FRÅGA:Vi undrar när valet av hur många färger man skall använda till sin kod äger rum, före eller efter man fått kortleken? Och kan man välja bort färger sen man sett bilden? Kan man bestämma sig för tre färger först, och sedan när man lägger koden välja bort ytterligare en färg? Är det själva högen kort som transporteras från avsändare till mottagaren som representerar hela koden, eller är det möjligt att använda 13 av 52 kort ur högen? När räknas det som man använder 4, 3, 2 eller 1 färg?
SVAR: Antalet spelkortsfärger väljs när kortleken hämtas ut och noteras då av domarna. Det går inte att ändra antalet färger därefter. Sändarna får se bilden på schackuppställningen efter de har hämtat ut korten. Alla kort som har hämtats ut av sändarna skall skickas till mottagarna.

FRÅGA: Kommer sändarna och mottagarna få schackbrädet åt samma håll?
SVAR: Ja.

 Blogg

FRÅGA: Har blivit tillfrågad om jag kunde visa eleverna som ska vara med i Teknikåttan ett enkelt sätt att blogga. Jag tänkte att det var inga problem, vi använder en Google Site. Men sen fick jag se att man skulle använda en WordPress-blogg. Min fråga är helt enkelt, måste det vara en wordpress-blogg eller går det bra att använda en Google-site?
SVAR: När det gäller wordpress så har vi möjligheter att bidra med hjälp kring användandet och funktionen av det. Vi har tyvärr inte möjligheter att hjälpa till med olika digitala verktyg. Vi rekommenderar därför ett verktyg som vi har erfarenheter och kan bidra med. Om ni väljer något annat så får även ni svara för att det fungerar för alla dvs att det går att läsa bloggen för alla deltagande klasser och tävlingspersonal.

FRÅGA: Hur gör man bloggen öppen och tillgänglig för alla?
SVAR:Om jag förstår frågan rätt så gäller det publiceringen av sidor. Det finns i wordpress en valmöjlighet som heter publicera och när detta är gjort så ska statusen ändras till publicerad. Detta är allt som ska behöva göras för att det ska bli öppet och tillgänglig för alla som har adressen till sidan.

FRÅGA: Vi har börjat med vår blogg och undrar om man verkligen ska publisera idéerna och kod nu, då andra kan gå in och kolla och ta våra idéer.
SVAR: Tanken med officiella bloggar är att dels kunna visa domarna hur ni har arbetat, men även som inspiration till andra nyfikna. Självklart ska ni se till att ni inte avslöjar era funktionshemligheter på så vis att andra tävlanden kan knycka dem från bloggen.

Fråga: Ska bloggen ligga ute hela 9/4 eller räcker det att man publicerar den 9?

SVAR: Den ska vara tillgänglig ifrån den 9 april.

Fråga: I vår blogg skriver vi hur vår kod och maskin fungerar, vi vill inte publicera det nu och tänkte vänta till den 9/4. Men om någon den 10 tar vår idee och använder den på tävlingen. Vad skulle hända då?

SVAR: Att någon skulle invänta och börja bygga dagen före tävlingen ser vi som osannolikt. Troligen skulle det inte bli bra. Det gäller inte bara att ha en idé utan också hur den fungerar i praktiken. Dessutom behöver ni inte lägga ut allting i detalj.

FRÅGA: Vi skulle vilja göra en film om våran arbetsprocess där vi lägger in bilder och videoklipp på hur båda grupperna arbetar. Är det okej om vi gör en sån film och länkar den i våran blogg eller får man inte göra det?

SVAR: Film som komplement till text är tillåtet.