Instruktioner för kvaltävling- steg för steg

 1. Logga in på din lärarsida där hittar du en länk samt lösenord till vår frågefilm, viktigt att dessa inte sprids till eleverna.
 2. På lärarsidan hittar du också klasskoden som ska delas ut till eleverna strax innan tävlingsstart.
 3. Eleverna loggar in på www.teknikattan.se genom att skriva efternamn, förnamn och klasskod. De kommer då till svarsformuläret.
  Eleverna svarar enskilt på frågorna, samarbete i klassen är inte tillåtet.
  OBS! efter att dina elever har loggat in har de totalt 60 minuter på sig att svara på frågorna.
 4. Visa filmen med frågorna på storskärm i klassrummet.
  Filmen kan pausas om eleverna behöver längre betänketid efter varje fråga.

  Om svarssystemet krånglar, be eleverna att avvakta några minuter innan de försöker igen.
  Fusk leder till diskvalificering.

Behöver du som lärare hjälp?
besök vår support i Zoom som är öppen under tävlingsdagarna kl 8.00 – 15.00. Länk till support i Zoom

De rätta svaren presenteras i en kort film som publiceras i februari på Teknikåttans hemsida.

Lycka till!