Instruktioner kvaltävling 2022

Äntligen är det dags! Torsdagen den 27 januari öppnar Teknikåttans kvaltävling. Då kan du som lärare ge dina elever möjlighet att logga in och tävla. 

Frågorna i årets kvaltävling kommer presenteras i en film där du som lärare visar den (via stor skärm eller via projektor) för klassen under lektionen. Eleverna svarar enskilt på frågorna utan hjälpmedel. De tävlar via inloggning på Teknikåttans hemsida. Du som lärare ansvarar för att tävlingen genomförs på ett korrekt sätt, utan fusk. Läs mer om tävlingsreglerna på hemsidan: www.teknikattan.se/om-tavlingen-regler-och-instruktioner/

Tävlingen steg för steg

  • Gå in på www.teknikattan.se  
  • På startsidan finns en länk för Elevinloggning och en för Lärarinloggning
  • Som lärare loggar du in med det användarnamn och lösenord som du använde vid anmälan. Där kan du se klasskoden för respektive klass och en länk samt ytterligare en kod som går till årets tävlingsfilm.
  • Är det fler lärare som ska genomföra tävlingen så delar du klasskoden samt länk och kod till filmen med dessa lärare. 
  • Eleverna loggar in genom att skriva i efternamn, förnamn och klasskod (som de får av dig som lärare). Samma klasskod gäller för hela klassen, men varje klass har en egen klasskod.
  • Från det att eleven har loggat in har hen 60 minuter på sig att besvara 12 frågor. 
  • Visa filmen i helskärmsläge och var noga med koder och länken så att den inte sprids till eleverna.
  • Om det behövs kan filmen pausas, dock har eleverna sammanlagt 60 minuter på sig för att svara.
  • Är det många klasser på skolan som ska göra tävlingen, ha gärna lite olika starttider för respektive klass. Om systemet krånglar, be eleverna att avvakta några minuter innan de försöker igen.

Undervisas klassen på distans ska tävlingen genomföras som del av en lärarledd lektion i Google Meet eller liknande verktyg. Hela klassen ska genomföra tävlingen på samma sätt och vid samma tillfälle.

Tävlingen pågår 27 januari – 4 februari. De bästa klasserna i regionen går vidare till regiontävlingen den 7 april.

Eftersom det ofta är hög belastning på vårt tävlingssystem i slutet av tävlingsperioden är det bra att inte vänta till sista dagen med att tävla. 

En film med rätt svar och kommentarer till frågorna publiceras på hemsidan i mitten av februari.

Uppstår det frågor kring tävlingen kan ni kontakta info@teknikattan.se eller den support som finns i Zoom klockan 8-16.00 under tävlingsdagarna https://chalmers.zoom.us/j/2819600799

Lycka till!