Nytt tävlingsupplägg 2022

I år bjuder Teknikåttan landets åttondeklassare på ett nytt upplägg i årets kvaltävling för Teknikåttans frågetävling!

Frågorna i årets kvaltävling kommer presenteras i en film som du som lärare visar för klassen under lektionen. Som tidigare svarar eleverna separat och klassens sammanlagda poäng räknas sedan samman.

Vi hoppas inspirera och levandegöra tekniska problem och visa på att matematik och naturvetenskap finns runtomkring oss. Filmen spelas bland annat in hos vår nya samarbetspartner Tekniska museet. Regionfinaler äger rum på de anknutna lärosätena runtom i landet och årets riksfinaler kommer äga rum på Linnéuniversitetet i Växjö.

I år kommer Teknikåttans klassuppgift att ligga separat som en egen tävling. Klassuppgiften presenteras i samband med höstlovet så att du som lärare ska kunna planera in att arbeta med denna under vårterminen.

Något som dock är ”som vanligt” i Teknikåttan är att alla delar av tävlingen kopplar mot läroplanen och att frågorna samt klassuppgiften är konstruerade av forskare och lärare från svenska lärosäten.

Anmäl din klass redan idag!

Länk till Lärarinloggning- Anmälan