Vårens tävlingsevenemang ställs in!

På grund av Coronavirusutbrottet och de beslut som tagits av olika instanser i samhället behöver Teknikåttan anpassa tävlingen 2020 efter detta. Vi har därför funnit det nödvändigt att besluta att vi ställer in regiontävlingarna samt rikstävlingen 2020.

De klasser som gått vidare i tävlingen 2020 och önskar stanna kvar i tävlingen, kommer erbjudas att göra det genom att delta med klassuppgiften. Vi modifierar nu om delar av klassuppgiften så den kan presenteras för Teknikåttans domare på distans. Detta innebär att ni inte kommer behöva resa för att vara med i tävlingen.

Så snart vi har tagit fram nya instruktioner, återkommer vi till alla berörda klasser.