Klassuppgiften har uppdaterats!

Vi hittade ett par små fel i vår PDF-instruktion för klassuppgiften till regionfinalen. Denna PDF har nu korrigerats och  uppdaterats. Se till så att du har den rätta versionen, du hittar den på sidan för tävlingen 2015. Det som har ändrats är den totala poängsumman som man kan få på uppgiften samt datumet för inlämning av loggboken.