Frågor och svar om Klassuppgifterna 2018

Följande frågor och svar gäller för Rikstävlingens klassuppgift

FRÅGA: Vi undrar om det finns några gamla finaluppgifter man kan träna på. Vi har gjort kvaluppgifterna från tidigare år. Finns det något mer?
SVAR: Det finns en hemsida med alla gamla tävlingsuppgifter: http://kunskapsnatet.nu/

Klassuppgift bollkastare

FRÅGA: Ett gäng av mina ungdomar undrar om de kan använda kolsyra eller helium gas som drivkraft att skjuta iväg pingisbollen.
SVAR: Det är tillåtet att använda kolsyra och helium i bollkastaren. Men kolsyran/heliumet och dess behållare måste ingå i bollkastaren redan från början och får inte fyllas på efterhand. Ni måste samråda med er lärare om hur ni ska hantera kolsyra/helium så att inga farliga situationer uppstår.

FRÅGA: Får man använda en cykelpump och pumpa så att det skapas ett lufttryck för att kasta iväg bollen?
SVAR: Det är tillåtet att låta en cykelpump ingå i bollkastaren och att inför varje kast pumpa upp ett lufttryck i bollkastaren. Cykelpumpen måste vara en fast del i konstruktionen och ingå i konstruktionen hela tiden.

FRÅGA: Kan man göra konstruktionen av bollkastaren i lego?
SVAR: Ja, det är tillåtet att bygga bollkastaren i lego. Men det måste vara en egen konstruktion, så det får inte vara en färdig legobyggsats, i fall det finns en sådan som kan kasta en boll.

FRÅGA: Får vi skjuta iväg mer än bara bollen?
SVAR: Nej, bollkastaren ska bara kasta bordtennisbollar. Om bollkastaren avsiktligt kastar iväg något mer än bara bordtennisbollen så räknas det som ett ogiltigt kast och ger inte något poäng.

FRÅGA: Gills det om bollen träffar papperskorgen men sedan studsar ur?
SVAR: ”Då tävlingstiden är slut ges ett poäng för varje bordtennisboll som med godkänt kast av bollkastaren har hamnat i och stannat kvar i papperskorgen.” Alltså, om bollen studsar ur ger den inga poäng.

FRÅGA: Är det tillåtet att luta papperskorgen?
SVAR: Nej, papperskorgen ska stå plant på golvet under hela tävlingstiden.

FRÅGA: Får man ha ett stöd/arm som är utfällbart (det får plats i flyttkartongen ihopfällt (men tar mer plats i utfällt läge)?
SVAR: Ja det är tillåtet med utfällbara delar. Men bollkastaren måste få plats i en flyttkartong när den transporteras och ingen del får sticka utanför den markerade kvadraten på golvet när den används.

FRÅGA: Kan man som lag lösa klassuppgiften genom att trycka ihop något som sedan får bollen att åka iväg?
SVAR: Om jag förstått din fråga rätt så kan man absolut använda exempelvis en fjäder och ”ladda”.

FRÅGA: Skall man ladda alla bollar från början?
SVAR: Nej, bollkastaren ska laddas med en boll i taget. Ingen boll får finnas i bollkastaren vid tävlingstidens start och bollkastaren får bara hantera och kasta en boll i taget.

FRÅGA: Får den bestå av flera delar som man sedan bygger upp på plats eller måste allt sitta ihop?
SVAR: Det är tillåtet att transportera bollkastaren i delar så att den ryms i flyttkartongen och sedan montera ihop den på plats vid tävlingen. Notera dock att ingen del av bollkastaren får sticka utanför den markerade kvadraten på golvet när den används.

FRÅGA: Får man dra och släppa något med handen eller måste man ha allt mekaniskt?
SVAR: Det är tillåtet att ”ladda” bollkastaren med hjälp av händerna, t.ex. trycka ihop en fjäder. Men det är inte tillåtet att hålla och släppa iväg bollen direkt eller indirekt med handen. D.v.s. någon form av avfyringsanordning, avtryckare, utlösare, sprint, etc. måste användas.

FRÅGA: Kan man köpa några färdigbyggda delar eller måste man bygga allt själv från grunden?
SVAR: Det skall vara en egen konstruktion och bygge. Det innebär att köpta delar kan ingå, exempelvis gummiband, kugghjul, plastmuggar eller blompinnar. Men delarna får inte ha en funktion så att de kan slunga iväg bollar eller andra objekt utan att det behöver göras en egen konstruktion för att kasta bollen. Exempelvis får det inte ingå en bordtennisrobot, leksakskanon, armborst eller annat som kan skjuta i väg bollar. Det är inte möjligt att räkna upp alla tänkbara delar, de lokala domarna kommer att bedöma om konstruktionen och byggnationen av bollkastaren är tillräckligt egenhändigt gjord eller om det är för mycket som ingår av färdiga produkter.

FRÅGA: Efter vi har skjutit en boll får man gå tillbaka till bollkastaren och ladda om den?
SVAR: Ja, det är det som är meningen eftersom bollkastaren endast får hantera och kasta en boll i taget.

FRÅGA: Är det tillåtet att använda piezoelektronik?
SVAR: Enligt reglerna får bollkastaren inte vara driven av elektricitet och eftersom piezoelektronik bygger på elektricitet så är det inte tillåtet.

FRÅGA: Får en person stå utanför kvadraten och pumpa upp en pump som står innanför kvadraten eller måste personen också stå inne i kvadraten?
SVAR: Personen får stå utanför kvadraten, men pumpen som används för att pumpa upp ett tryck måste vare en del av bollkastaren och därmed befinna sig innanför kvadraten hela tiden.

FRÅGA: Får kastaren ha delar som är utanför kvadraten, om delarna är i luften?
SVAR: Nej, hela bollkastaren ska vara innanför kvadraten hela tiden, detta gäller även i luften.

FRÅGA: Är det tillåtet att använda en bristskiva som avfyrningsmekanism? Alltså, att man trycksätter en tank tills bristskivan brister, och bollen skjuts iväg.
SVAR: Ja det är tillåtet.

FRÅGA: Är det tillåtet att använda dubbelhäftande tejp eller liknande mot golvet så att kastaren inte flyttar på sig under tävlingen?
SVAR: Ja, det är tillåtet att använda dubbelhäftande tejp eller motsvarande för att få bollkastaren att stå stilla.

FRÅGA: Vi undrar om pingisbollen får studsa en gång i marken innan den landar i papperskorgen.
SVAR: Nej, det är inte tillåtet att bollen studsar i marken innan den landar i papperskorgen. Bollkastaren ska kasta bollen i papperskorgen.

FRÅGA: Vad är det för slags golv i tävlingslokalen?
SVAR: Det kommer att variera mellan de olika tävlingslokalerna. Beroende på lokala förutsättningar kan tävlingsytan utgöras av t.ex. ett golv eller en skiva på bord eller benställning. Det enda som är specificerat är att det är en plan horisontell yta (som är tillräckligt stor).

FRÅGA: Måste flyttkartongen vara stängd när bollkastaren är i den, eller är det okej att kartongens lock är öppet så att konstruktionen kan sticka ut lite?
SVAR: Bollkastaren måste få plats i en stängd flyttkartong vid transport. Ingenting får sticka ut utanför flyttkartongen.

FRÅGA: Får man på plats under första minuten placera fötter på kastmaskinen så att maxhöjden vid transport på 30 cm överskrids?
SVAR: Det är tillåtet. Bollkastaren måste få plats i en stängd flyttkartong vid transport. Vid tävlingen finns ingen maxhöjd på bollkastaren, men hela bollkastaren måste vara innanför kvadraten hela tiden, detta gäller även i luften.

FRÅGA: Vår bollkastare kan stå av sig själv men varje gång vi avfyrar pingisbollen så flyttar bollkastaren på sig en liten bit. Därför undrar vi om man kan få hålla ned bottenplattan med händerna. Alltså sätta ett tryck på den med händerna för att den inte ska flytta på sig.
SVAR: Det är tillåtet.

FRÅGA: Får man ställa en kartong på golvet och placera bollkastaren på den?
SVAR: Det är tillåtet. Kartongen är i detta fall en del av konstruktionen (finns inget krav på att hela konstruktionen ska vara sammansatt till en enhet). Notera att hela konstruktionen, dvs i detta fall även kartongen, ska få plats i en stängd flyttkartong under transport.

FRÅGA: Mina konstruktörer undrar om det är tillåtet att använda laser för att sikt rätt?
SVAR: Det är tillåtet att använda laser för siktet.

 

Klassuppgift kodning

FRÅGA: Får mottagarna prata med varandra?
SVAR: Ja, de två mottagarna får prata med varandra. Dock inte så högt att sändarna kan höra dem. Detsamma gäller de två sändarna, de får också prata med varandra men inte så att mottagarna kan höra dem eller läsa på deras läppar vad de säger.

FRÅGA: Är bilderna som kommer visas vid tävlingstillfälle i färg eller utan?
SVAR: Bilderna kommer att vara i färg både för sändarna och mottagarna.

FRÅGA: Vi undrar om man kan böja A4 papperna på tävlingen i kodningen. Alltså rulla ihop de till en rulle.
SVAR: Flaggorna består av inplastade A4-papper och ska inte vikas eller rullas. Men genom att vrida flaggan åt olika håll och röra/rotera den i olika riktningar kan ni skapa många olika ”tecken” i er kod.

FRÅGA: Kommer mottagarna få skriva ner bokstäverna på ett papper?
SVAR: Ja, mottagarna kommer att få tillgång till papper och penna under tävlingen.

FRÅGA: Är det pinnar på flaggan eller är det bara papper?
SVAR: Flaggorna är inplastade A4-papper utan pinnar.

FRÅGA:  Får man då hålla pappret på olika sätt tvåhands- eller enhandsfattning och om man då får byta under det att man sänder koden?
SVAR: Det är tillåtet att växla fattning på flaggorna under sändningen, dock ska flaggorna hela tiden hållas med händerna. Det är t.ex. inte tillåtet att hålla fast en flagga under hakan.

FRÅGA: Kommer bilderna som mottagarna har vara inplastade och får man skriva på dom?
SVAR: Ni ska inte skriva eller rita på bilderna. Bilderna kommer endera att vara utskrivna på lite styvare papper eller vara inplastade. Mottagarnas uppgift är att sortera fram rätt bilder och lägga på hög.

FRÅGA: Är det okej att den ena sändaren kodar till den ena mottagaren och den andra sändaren kodar till den andra mottagaren, alltså att man kodar två bilder samtidigt?
SVAR: Ja, det är tillåtet.

FRÅGA: Är bilderna valda av er eller kan man få välja egna bilder och sen skicka in till er?
SVAR: Bilderna är valda av oss och avslöjas inte förrän tävlingstiden startar.

FRÅGA: Är det tillåtet att mottagarna kodar till sändarna?
SVAR: Antar att frågan är om det är tillåtet att mottagarna sänder meddelande till sändarna med hjälp av kod och flaggor. Svaret är Ja. Det är därför även mottagarna är utrustade med flaggor.

FRÅGA: Det står i beskrivningen av uppgiften att man bland annat inte får göra några kroppsrörelser. Vi undrar då ifall det är okej att vifta på flaggorna, alltså inga stora rörelser utan bara små vickningar.
SVAR: Ni får naturligtvis röra på både armar och händer för att kunna vifta, vicka, vrida och göra andra rörelser med flaggorna. Det står ”Kommunikation som inte involverar flaggorna, t.ex. teckenspråk, läppläsning, viskningar, nickningar och liknande kroppsrörelser är inte tillåten att använda”.

FRÅGA: Kommer det finnas ett ord som beskriver bilden under tävling så att sändarna inte skickar fel ord om ordet kan ha flera namn?
SVAR: Nej, det kommer inte finnas några ord på bilderna. Vilket ord sändarna skickar till mottagarna spelar ingen roll. Det som ger poäng är om mottagarna väljer ut rätt bilder.

FRÅGA: Vi har gjort ett alfabet med hjälp av flaggorna och olika rörelse, t.ex. så placerar vi med hjälp av flagorna runt t.ex. huvudet och då vet vi att det är ett h, räknas detta som teckenspråk eller inte?
SVAR: Det är tillåtet att göra som ni beskriver. Det teckenspråk som vi inte tillåter är det visuella språk som med hjälp av händerna bildar bokstäver och ord, ofta använt av hörselskadade.

FRÅGA: Får man forma armarna till bokstäver samtidigt som man håller flaggorna i en eller två händer. T. ex om man formar armarna till ett O eller T och bara håller i en flagga.
SVAR: Nej det är inte tillåtet. Det är flaggornas färg, placering och rörelse som ska utgöra koden, inte hur armarna formas.

FRÅGA: Får sändarna ”rita” bokstäver i luften när de använder signalflaggorna.
SVAR: Ja det är tillåtet om det är flaggan som ”ritar” bokstaven.

FRÅGA: Får sändarna ha papper och penna under tävlingen?
SVAR: Nej, endast mottagarna får ha papper och penna under tävlingen. Sändarna får bara ha sin egna konstruerade kod nedtecknad med sig under genomförandet.

FRÅGA: Måste mottagarna ha de inplastade bilderna i en hög eller utspridda under tävlingen.
SVAR: Mottagarna får själva välja om de vill sprida ut bilderna över bordet eller ha dem i en hög. Men mottagarna får inte visa upp bilderna så att sändarna kan se vilka de väljer ut under tävlingstiden. Och mottagarna ska vid tävlingstidens slut lagt maximalt fem bilder som de valt ut i en hög med baksidan upp.

 

Klassuppgift blogg

FRÅGA: Har läst igenom uppgifterna och då det gäller bloggen, måste man ha en (något) wordpress adress?
SVAR: Vi har valt WordPress som verktyg för bloggen då det är ganska enkelt att komma igång med. För att kunna dela er blogg med andra så måste ni ha ett wordpresskonto och en wordpressadress. Den delar ni sedan enligt instruktionerna i uppgiften.

FRÅGA: Vi har lite problem med att starta bloggen. skulle ni kunna skicka instruktioner på hur vi ska göra tack.
SVAR: :Gå gärna in på https://lentzit.wordpress.com/ och titta. Där finns tips och instruktioner.